Taşeron KHK

HABER-YORUM | SEMİH ARDIÇ

Kamuya hizmet veren taşeron şirketlerde istihdam edilen 1 milyona yakın işçiden ancak 400 bini için kadro tahsis edildi. Bütçe açıklarını 28 milyar liralık zam paketi ile kapatmaya çalışan hükûmet, kaynak sıkıntısı had safhaya çıkınca daha evvel ilan ettiği kadro rakamının yarısına ancak kadro verebilecek.

Üstelik bahse konu tahsisat kanunla olmadı. Muhalefetin ‘taşeronların sendikalı işçilerle eşit haklara sahip olmasını mümkün kılacak bir kanun çıkaralım’ davetini kale almayan hükûmet, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile iktifa etti. KHK’nın tamamen veya kısmen iptali halinde verilen kadroların akıbeti ise meçhul!

TAŞERON, BİT’LERDE İSTİHDAM EDİLECEK

Resmî Gazete’de yayımlanan KHK, mahallî idarelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı dahilindekilerin tamamının belediye iktisadi teşekküllerinde (BİT) işçi kadrolarına alınmasına imkân tanıyor. Kamuda, hassaten mahallî idarelerde artık taşeron ihalesi yapılmayacağı için 20 bine yakın taşeron şirket kepenk indirecek.

Ekseriyeti mahallî idareler (belediyeler), hastaneler ve adliyelerde çalışan taşeron işçilerden 4 Aralık 2017 itibarıyla iş başında olanlar kadro için müracaat edebilecek. İşçiler on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım mukavelesinin yapıldığı birime daimî işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulanabilecek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alan taşeron işçiler ise bu haktan istifade edemeyecek.

MİT’TEN TEMİZ KÂĞIDI YOKSA KADRO DA YOK

Aday işçilerin yazılı imtihan veya sözlü mülakatları geçmesi ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaptığı güvenlik soruşturmasından ‘temiz’ çıkması icap ediyor. Yazılı ve sözlü imtihanların ne kadar adil ve şeffaf olacağı ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) insafına kaldı.

Taşerona kadro vaadinde fazla dillendirilmeyen MİT fişlemelerine dair endişelerimi 8 Aralık’ta (http://www.tr724.com/mitten-temiz-kagidi-yoksa-taserona-kadro-yok/) tr724.com okurları ile paylaşmıştım. AKP, 12 Eylül 2010’da halkın yüzde 58’nin ‘evet’ diyerek onayladığı Anayasa değişikliklerini ihlal ediyor. Suç olan fişlemeler kamuda istihdamda ya da ihraçlarda mesnet veya hüccet kabul ediliyor.

KADRO BEKLERKEN İŞSİZ KALMAK…

Yazılı imtihan, mülakat veya MİT tahkikatından herhangi bir safhada takılan mevsimlik işçiler kadroya giremeyeceği gibi işini tamamen kaybedecek.

Doğum iznini kullanan, askerlik için ayrılmış olanlar, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalanlar da kadro için müracaat edebilecek. Bu vaziyetteki kişilerin yerine işe alınanlar da aynı şartları haiz kabul edilecek.

MAAŞ ARTMIYOR, ASGARÎ ÜCRETE DEVAM

Daimî kadroya geçenlerin maaşlarında ise artış olmayacak. Taşeron işçi iken elde ettiği haklarla kadroya geçmiş sayılacaklar. Maaşlar, müteakip toplu sözleşme döneminde sendikalı daimî işçilere verilen zam oranında artırılacak.

Yeni sözleşme iki sene sonra imzalanacak. Dolayısıyla taşeron işçiler şu anda 1.404 TL olan asgarî ücret 2018 ve 2019 senelerinde kaç lira olursa o kadar maaş alabilecek.

Toplu sözleşme imzalandığında maaş formülü şöyle işleyecek:

Kamuya geçen taşeron işçi maaşı=Asgarî ücret+toplu sözleşme zam oranı

KADRONUN İÇİ BOŞ

Kamuda ikramiyeler dahil edildiğinde işçi maaşı 3 bin lirayı geçerken taşeronluktan geçenler bu tutarın yarısı ile iktifa edecek. Hükûmet en mühim başlıkta bir çözüm sunmuyor.

Bu da demek oluyor ki aynı dairede aynı işi yapan kişiler arasında maaş ve diğer haklar veçhesinden farklar yine giderilmiyor. Taşeron işçiler aynı şartlara razı olarak kalıcı kadro imkânına kavuşabilecek. İlaveten ‘adayların kamu aleyhine açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair’ beyanname şartı var. Böylece hukukî mücadeleyi kazanan taşeron işçilerin diğerlerine emsal olma ihtimali de ortadan kaldırılıyor.

MEVSİMLİKLER YİNE BAŞKA BAHARA!

Kamuda taşeron işçiler kadar mevsimlik çalışanlar da mağdur oluyordu. Mamafih hükûmet mevsimliklere daha evvel verdiği kadro sözünü tutmadı.

Çaykur, orman işletmeleri ve şeker fabrikalarında mevsimlik işçi statüsünde çalışan 25 bin kişi ise daimî kadroya geçemeyecek. 696 Sayılı KHK’da mevsimlik işçilerin kadro talebine cevap veremeyen hükûmet, ‘bir parmak bal’ kabilinden bir karara imza attı. Buna göre bağlı bulundukları idarenin lüzum görmesi halinde mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün çalışma müddeti 9 ay 29 güne çıkarılabilecek.

Bu istisna tatbik edilse bile işçiler kıdem tazminatından mahrum kalacak. İdare ‘bütçe yok’ diyerek böyle bir uzatmaya gitmeme tasarrufunda bulunabilecek.

4C’LİLER NİHAYET

Kamu İktisadî Teşekkülleri’nde (KİT) özelleştirmeyi müteakip kamuda kalan ve 4C statüsüne alınan 20 bin civarında kişinin mağduriyeti kısmen de olsa giderilecek. Senelerdir muadili kişilere nazaran ciddi kayıplara maruz bırakılan 20 bin civarında kişi nihayet 4B (sözleşmeli memur) kadrosuna dahil edilecek.

Üstelik taşeron işçilere getirilen şartların hiçbiri 4C’lilere tatbik edilmeyecek. İmtihan, mülakat ve MİT’ten temiz kâğıdı yok… KHK’dan en kârlı çıkan kesim eski 4C’liler oldu.

3 BİNE YAKIN KİŞİ ARTIK İŞSİZ

AKP’nin devri iktidarında partiye yakın isimleri ihya etmek maksadıyla her fırsatta kullanılan taşeron sistemi kamuda adil çalışma şartlarını ortadan kaldırmıştı. Adaletsizlikleri gidereceğini beyan eden hükûmetin son KHK’sı yeni adaletsizliklerin kapısını araladı. Kendilerine yakın kişiler asgarî ücretle de olsa kadroya girecek.

Diğer taraftan aynı KHK ile aralarında asker, polis, öğretmen, doktor ve müfettişlerin bulunduğu 3 bine yakın kişi meslekten ihraç edildi. Kış ortasında işsiz bırakılanların yüreğine ateş düştü. OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016’dan beri haklarında mahkeme kararı olmadan KHK ile kamudan ihraç edilenlerin sayısı 120 bini geçti.

TBMM VE KANUN YERİNE KHK

Bilvesile tekrar edeyim: Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) noterlik derekesine indiren OHAL rejiminde yayımlanan KHK’lar hukukî mesnetten mahrumdur. Her bir KHK, içtimaî huzur ve barışı daha derinden yaralıyor.

KHK’lara şu zaviyeden bakıyorum: Milletin iradesi Reis-i Cumhur, başbakan ve 26 bakana ihale ediliyor. Onların vekaleti ve imzası kâfi. KHK kolaycılığında iktidar mebuslarının dahi bir hükmü kalmıyor. TBMM, muhalefet ve içtimaî taraflar devre dışı bırakılıyor.

Taşerona kırpa kırpa verilen kadro bile KHK marifeti ile tahsis edildi. AKP’nin eseri ucube istihdam modeli taşeron sistemi lağvedilirken hükûmetin KHK’yı taşeron olarak kullanması dikkatten kaçmadı. KHK taşeronluğu Erdoğan rejiminin mütemmim cüzü haline geliyor.

Ezcümle mevcut şartlar altında kadroya geçecek taşeron işçiler ne hisseder bilmiyorum. Amma velakin birini sevindirmek için ötekinin mağdur edildiğini gördükçe benim içimden ‘hayırlı olsun’ demek gelmiyor.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO HAKKI TANINAN İDARELER:

GENEL BÜTÇEYE DAHİL OLANLAR

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

AFAD

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Üniversiteler

ÖSYM

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Araştırma Merkezi

Türk Dil Kurumu

Türk Tarih Kurumu

TODAİE

TÜBİTAK

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Karayolları Genel Müdürlüğü

Spor Genel Müdürlüğü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Ve Marka Kurumu

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

KOSGEB

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Helal Akreditasyon Kurumu

 

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu İhale Kurumu

Rekabet Kurumu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kalkınma Ajansları

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

Kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

Millî İdaresi Genel Müdürlüğü

Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı

Türkiye'de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin