AKP’den yeni ‘torba’: Yap-işlet-devret projelerinde borç garantisi geliyor!

AKP rejimi, ekonomiye ilişkin bazı düzenlemeleri içeren yeni bir torba yasa teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bazı ‘yap-işlet-devret’ projelerinde borç garantisi vermesine ilişkin düzenleme dikkat çekici.

Kanun teklifi AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AKP’li milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyor. Teklifle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret altyapı projelerinde yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayabilmek adına borç üstlenim anlaşmalarına taraf olabilecek.

BAKANLIK BORÇLARA ‘TARAF’ OLACAK

TBMM’ye sunulan ve yap işlet devret ile ilgili yasaya eklenen geçici madde uyarınca, 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek. Maddenin gerekçesinde, “Türkiye’de 11 Mart 2020’de görülmeye başlanan Kovid-19 salgınıyla birlikte sözü edilen durumdaki projelerin finansman sürecinde aksaklıklar yaşandığı, özel sektörün finansman temininde zorlandığı belirtildi. Bu durumda yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı” belirtildi.

TCDD’NİN FİNANSMAN AÇIĞI HAZİNE’DEN

Teklifin bir başka maddesinde de TCDD finansman açığının Hazine tarafından üstlenilme süresinin uzatılması öngörülüyor. Buna göre kurumun bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık AŞ’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin