Yazar Arşivi

Bülent Keneş

[email protected]

Yorum | Bülent Keneş Yıllar önce İran dış politikası üzerine tez yazarken doğal olarak bu ülkenin nev-i şahsına münhasır iç siyaseti, siyasi mekanizmaları ve karar …

Yorum | Bülent Keneş Hiç eğip bükmeden yazıya hayli gecikmiş bir özürle başlayayım. En az 8 yıldır avazım çıktığı, gücüm yettiği kadar kesintisiz muhalefet ettiğim …

Yorum | Bülent Keneş Bu konuda bazı tahmin ve kanaatlerim var tabii ki. Ama kesin şusu ya da busu oluyor diyemem. Sadece tahminlerle yazılabilecek bir …

Yorum | Bülent Keneş Avrupa’nın büyük abisi Almanya, Erdoğan dikta rejimine karşı tavır geliştirme konusunda ekonomik çıkarları, hayati mülteci pazarlığı ile ahlaki hassasiyetleri arasında sıkışıp …

Yorum | Bülent Keneş Peşinen söyleyeyim, seni hiç tanımam Süleyman. Senden pek bir farkı olmayan abini tanırım biraz. Yok yok o kadar uzun boylu değil. …

Yorum | Bülent Keneş Anlamlı anlamsız, belli belirsiz birkaç cümle kurar ve ardından sesini yükseltip “Ey cemaat-i Müslimin, bakın burasını iyi dinleyin! Bu söyleyeceğim çok …

Yorum | Bülent Keneş Avusturya ve Almanya’dan sonra İsveç seçim sonuçları da Avrupa’da genelde göçmen, özelde ise Müslümanlar’a yönelik ırkçı ve milliyetçi eğilimlerin gün be …

Yorum | Bülent Keneş Söyledikçe sergüzeşti verir bezme eziyet, Dinle imdi bende-i âcizden nahoş bir hikâyet. Gönül isterdi ki, hikayemiz nahoş değil de hoş olsun. …

Yorum | Bülent Keneş 1994’ten beri kamuoyu önünde olan ve uzun zamandır 80 milyonun hayatını doğrudan etkileyen Erdoğan’ın çok enteresan bir tarzı olduğu artık iyice …

Yorum | Bülent Keneş Çocukluktan beri dilimize pelesenk ettiğimiz “Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim,” sözü bugün herhalde en fazla masum insanlara ettiği zulümleri …

Yorum | Bülent Keneş Türk dış politikası uzun zamandır günlük iniş-çıkışlar, anlık savrulmalarla stratejiden yoksun bir seyir izliyor. Türklerin binlerce yıllık tarihinden ve Türkiye’nin jeopolitiğinden …

Analiz | Bülent Keneş Özellikle Soğuk Savaş’ın bitiminden sonra küresel düzeyde bir iyimserlik havasının oluşmasına yol açan “karşılıklı bağımlılık” yaklaşımının sonuna gelindiğine dair ciddi göstergeler …