İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulması talebine Danıştay’dan ret

İstanbul Sözleşmesi

CHP’nin İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi, Danıştay tarafından reddedildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması kararı CHP tarafından Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay başvuru ile ilgili kararını açıkladı. Yürütmeyi durdurma talebini reddetti. 20 Mart tarihinde, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

KARAR 2’YE KARŞI 3 OYLA ALINDI

Danıştay 10. Dairesi’nce iki ret oyuna karşı 3 oyla alınan kararda, ret gerekçesi şu şekilde açıklandı: “Milletlerarası andlaşmaların sona erdirilmesinin (feshinin) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmesinin hukuken mümkün olduğu anlaşılmakla, dava konusu Cumhurbaşkanı Kararının dayanağını teşkil eden 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ibaresine yönelik Anayasa’ya aykırılık iddiası oy çokluğuyla yerinde görülmemiştir. Yürütme yetkisinin Anayasa gereğince Cumhurbaşkanına ait olması, milletlerarası andlaşmaların feshedilmesinin yürütme yetkisine ilişkin olması ve TBMM’ne milletlerarası andlaşmaların feshedilmesine ilişkin olarak Anayasa ve kanunlarda herhangi bir görev veya yetki verilmemiş olması hususlarının birlikte değerlendirilmesinden milletlerarası andlaşmaların feshine ilişkin işlemlerin, kaynağını Anayasadan alan yürütme yetkisi ve görevi kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı, uygun bulma kanunu sonrasında milletlerarası andlaşmayı onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının, yürütme faaliyetine ilişkin fesih yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin