Nato kafa nato mermer – Türkiye NATO’da ne yapıyor?

YORUM | PROF. MEHMET EFE ÇAMAN

Güvenliğe dair kolektif tarihsel hafızası, NATO’yla uyumlu güvenlik politikalarına engel olan bir ülke görünümünde Türkiye – oradan oraya savruluşun dış politikası, artık belli ki enfeksiyonu güvenlik politikalarına da bulaştırmış durumda. NATO müttefiklerinden “onlar” diye bahseden karar alıcılar tarafından yönetilen Türkiye’de NATO ve Batı’yla yabancılaşmanın sonucunda dış ve güvenlik politikalarının akamete uğraması bir sürpriz mi? Evet, Türkiye’yi yöneten kadrolarla alakalı görünen bir olgudan bahsediyorum. Ama sorun salt bu otoriter rejimin güç paydaşları mı? Erdoğan ve AKP, 17 Aralık 2013’ten sonra kendileri açısından rasyonel nedenlerle Batı yönelimini terk ettiler. Yani Avrupa Birliği’ne (AB) girmek ve cumhuriyetin klasik Batı istikametinde devam etmek konusundaki tutumlarını terk ettiler. İttifak kurdukları Avrasyacı derinler, 28 Şubat’tan beri Türkiye’nin Batı yöneliminin üniter ve merkeziyetçi, Türk-üstünlükçü, ideolojik (Kemalofaşist) devletin altını oyduğunun ve ülkeyi liberal demokrasiye yaklaştırdığının farkındaydılar. Daha o dönemlerde AB’nin Kopenhag Kriterleri’ne karşı çıktılar. Sebebi, AB sürecinin Kürtlere özerklik ve anayasal statüye evrileceği ve ülkeyi ademi merkeziyetçiliğe yönlendireceğinden endişe duymalarıydı. Bunları düşünenler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) önemli konumlara gelmiş subaylardı. İstiyorlardı ki Türkiye hep içine kapalı, kendi değerleriyle yaşayan, evrensel değerlerle bütünleşmeyen, modernleşmeci ama kendi nevi şahsına münhasır bir devlet kalsın. NATO’daki gidişat da Türkiye’yi AB’nin değerlerinin giderek daha başat rol oynadığı bir güvenlik mimarisine entegre edecek ve benzer sonuçları tetikleyecekti. Bunlardan çok rahatsız olan bir güvenlik eliti 1990’lara ve 2000’lere giderken ülkenin kaderinde rol oynamaya başladı.

Önceleri bu modernleşmeci Kemalist askeri-bürokratik kesimler kendi Kemalist ajandalarında ısrarcıydılar. Fakat AKP’li Türkiye 2013’e geldiğinde karşılarına her şeye razı bir Erdoğan ve yolsuzluğa batmış bir İslamcı kesim çıkmıştı. İslamcıların anti-Batıcı retoriği ustalıkla kendi tabanlarına enjekte edebilme yetisini keşfettiler. MHP ve CHP gibi kendilerine ideolojik olarak görece çok daha yakın politik hareketler de kendi açılarından anti-Batıcı söylemleri kabule eğilimliydi. MHP Türkçü-Orta Asya’cı Turancı temelleriyle, CHP anti-emperyalist Kurtuluş Savaşı resmi anlatısı üzerinden bu anti-Batıcı algıya kolaylıkla uyum sağladı. Böylece Türkiye ölçütlerinde sol da sağ da diyebileceğimiz siyasal kamplar, AB ve NATO gibi oluşumlardan zihnen koptular. AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda isteksizliğini belli etmekten kaçınmaması da bu süreci kolaylaştırdı. NATO’da ise özellikle Obama ve Trump dönemlerinde giderek bir gevşeme yaşandı. Batılı güvenlik çevreleri dâhil birçok uzman, bürokrat ve siyasal karar alıcı NATO’nun gerekliliğini sorgulamaya başladı.

Türkiye Arap Baharı’yla beraber açıktan Ortadoğu’da kendi ajandasını takip etmeye girişti. Başlangıçta Suriye’de Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) eğitme-donatma misyonunda etkin rol oynadı ve NATO ile ABD’nin yanında yer aldı. Fakat zamanla ÖSO’nun cihatçılığa kaydığını gören Batı desteği kesti. Ankara’daki hayalciler ise Şam Emevi Camii’nde Cuma namazı kılma hayalleri kurarken, gırtlaklarına kadar Ortadoğu batağına saplandılar. Bu çerçevede Türkiye El Kaide, El Nusra, IŞİD ve diğer irili ufaklı cihatçı terörist grupların lojistiğini üstlendi. Tümüyle öngörülemez ve raydan çıkmış bir bölgesel politika izlemeye başladı. Türkiye bu dönem cihatçıların transit geçiş güzergâhı oldu. Ankara bu cihatçı terör şebekelerine silah ve mühimmat yağdırdı, istihbari destek verdi, tıbbi destek sağladı, parasal yardımda bulundu. Tüm bunlardan daha vahim olmak üzere, Ankara rejimi bu terörist şebekelerle ortak askeri operasyonlara girişti. Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği her türlü uluslararası hukuka aykırı askeri operasyonda bu cihatçı “müttefikleri” TSK unsurlarıyla beraber sahada görev yaptı. Ankara bu grupların organizasyonunda SADAT gibi paramiliter yapıları kullandı, MİT ve TSK üzerinden de bu gruplarla işbirliği kurdu. Tüm bunlar NATO’nun gözleri önünde yapılıyordu.

Bu arada Ankara Rusya ile ilişkileri stratejik boyuta taşıdı. 15 Temmuz 2016 sözde darbe teşebbüsü akabinde üst düzey rejim mümessilleri birçok kez ABD’nin ve diğer Batılı müttefiklerin bu darbe kalkışmasının arkasında olduğunu açıkça ilan etti. Bu dönemde anti-ABD, anti-AB ve anti Batı söylemleri pik yaptı. Türkiye Almanya ve Hollanda gibi üst düzey ticari ortaklarıyla da ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Diğer taraftan Rusya’ya nükleer santral yaptırmaktan, Rus S-400 füze sistemlerini almaya kadar birçok hamle yapıldı. Bu hamleler Türkiye’yi NATO’dan ve Batı’dan koparırken, onu Moskova’nın yörüngesine soktu.

Suriye’de sahada da Rusya’ya yanaşan Ankara rejimi, ABD’nin Suriye Kürtleri’yle IŞİD’e karşı giriştiği mücadelenin altını oydu. Bu esnada IŞİD’le petrol ticareti konusu ortaya çıktı. Dahası Türkiye’nin İslamcı cihatçı terörist gruplarla girift ilişkilere girmesi, Batılı başkentlerde NATO üyesi Türkiye’ye karşı ciddi kaygılar uyandırdı. Ancak Türkiye’de bulunan milyonlarca Suriyeli sığınmacı, Batı’nın Ankara rejimine yönelik sert bir tutum izlemesini zorlaştırıyordu.

Elbette 15 Temmuz 2016 sonrası TSK’daki ve Türkiye devletindeki emsalsiz tasfiye operasyonu da bu olayların üzerine tuz biber ekti. Bir NATO ordusu düşünün, bu ordunun tüm general ve amiral toplam sayısının yüzde ellisi terörist ve darbeci oldukları iddialarıyla tasfiye edilmiş olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir olaya normal demezler. Bu bir sivil darbeyi çağrıştırır. Ki bu olay gerçekleşirken, bahsettiğim Rusya yönelimi ve Batı’dan uzaklaşma meydana geliyordu. Tutuklanan subayların büyük çoğunluğu Türkiye’nin Batıyla, AB’yle ve NATO’yla uyumlu ilişkilerini tercih eden, kısaca Batı yanlısı diyeceğimiz, maceracılıktan uzak subaylardı. Derin Avrasya ekibinin sözcülerinden Perinçek, bu tasfiye edilen subayları Atlantikçi, NATO’cu subaylar olarak niteliyordu. Ve TSK’daki tasfiyenin NATO ve ABD ilişkilerini bitireceğini öngörüyordu. Bu grup, her istediklerini yapan Erdoğan ve onun kişisel partisine dönüşmüş olan AKP’den çok memnundular. MHP de bu grupla sıkı fıkı ilişkilere sahipti. Ve Batı ittifakının dışına doğru ivme kazanmış olan yönelimi destekliyordu.

Türkiye 2022 itibarıyla hukuken NATO üyesi olan, ama fiilen NATO’da sürekli sorun çıkartan ve ittifakın ana yönelimiyle taban tabana hareket eden bir ülke konumunda. Adeta Putin’in Truva atı gibi hareket ediyor. Rusya Ukrayna’ya saldırdıktan sonra Türkiye’yi yönetenler ne Türkiye hava sahasını Rus uçaklarına kapattı, ne Rusya’ya herhangi bir yaptırım uyguladı, ne de Ukrayna’ya yardım etti. NATO üyeliğine karşın garip bir “tarafsızlık” politikası izledi. Dahası, işgalin ardından Rus oligarklara sınırlarını açtı. Adeta onlara güvenli bir liman sundu. Böylece NATO yaptırımlarını sulandırdı. Son olarak Moskova tehdidi nedeniyle NATO’ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya’ya engel oldu, onların NATO’ya hızlandırılmış katılım stratejisini veto etti. 29 NATO üyesinin oybirliğiyle destek olduğu bir katılıma tek başına engel çıkardı.

Türkiye gerçekten bir NATO müttefiki mi?

Şu bir gerçek ki, bugün üyelik başvurusu yapıyor olsaydı İslamofaşist Türk rejiminin NATO üyeliği asla söz konusu olamazdı. Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti’nden daha fazla gazeteci hapseden, temel hak ve özgürlüklerin sistematik olarak ihlal edildiği (ve bunların AİHM tarafından da belgelendiği), ulusal iradeyle seçilmiş milletvekillerini hapseden, kendi vatandaşının anayasal garanti altında olan haklarını ihlal eden, milyonlarca insanı hukuksuzca fişleyen ve takibata alan bir otoriter rejimdir. Bugün NATO aynı niteliklerde başka bir rejime, Rusya’ya karşı pozisyon aldı. Oysa NATO üyesi Türkiye Rusya’yla aynı rejime sahip! Üstüne üstlük Erdoğan Türkiye’si Moskova’nın bir uydusu gibi hareket ediyor. Tümüyle güvenlik endişeleri nedeniyle ittifaka katılmak isteyen iki ülkeye, tüm Batı dünyasının kayıtsız şartsız desteğine karşın engel çıkartıyor. Dahası gerekçe olarak İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye rejiminden kaçan Kürt siyasetinden ve Gülen grubundan muhaliflere ev sahipliği yapması açıkça telaffuz ediliyor. Bu iki ülkenin Ankara’ya istediği kişileri teslim etmesi talep ediliyor. Oysa temel sorun şu ki İslamofaşist Erdoğan rejimi önüne geleni terörist ilan ediyor. Batı’daki demokratik hukuk devletleri durumun farkında ve Erdoğan’ın şantajına boyun eğmiyorlar.

Bu koşullarda Türkiye’nin fiilen NATO üyesi olarak muamele görmediği açık – fakat bundan daha da kötüsü, artık Batılı başkentlerde önemli isimler Ankara’nın NATO üyeliğinin sonlandırılmasını açıktan dillendirmeye başlamış durumdalar.

70 yıllık istikrarlı bir NATO üyesi olan Türkiye, kifayetsiz hırsızlarla ideolojik fanatiklerin koalisyonunda tüm dış kredibilitesini yitirdi ve ciddi bir güvenlik açığıyla karşı karşıya kaldı. İğneyle kuyu kazılarak elde edilen değerli ortaklıklar aynın Türkiye’nin demokratikleşme kazanımları gibi sıfırlandı. On yıllarca telafi edilemeyecek bir zarardır bu. Bunun günlük siyasetle falan alakası yok. Ülkenin geleceğini ilgilendiren güvenlik arka planı, birkaç yıllık har vurup harman savurma ve savrulma dönemiyle beraber tümüyle yok oldu. Nato kafa nato mermer bir yönetici grup tarafından NATO üyeliğinin içi boşaltıldı.

Oysa muhalefetin bu konuda hiçbir eleştirisi veya strateji alternatifi yok. Bilakis, Kılıçdaroğlu ülkedeki ABD üslerinin kapatılmasını talep ediyor. Çünkü halk bazında her siyasal kesim tabanında prim yapan bu kurusıkı milliyetçi duruş. Türkiye’yi zor günler bekliyor. Daha da önemlisi, kısa zamanda telafisi mümkün olmayan bir hasar söz konusu.

Türkiye'de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

3 YORUMLAR

  1. Batıyı ingiltere özelinde anlatacak olursak bunlar türkiyeyi kurduklarında ilk önce şapkayı çıkarttılar. Türkleri kendilerine benzetmek için. Mesela ingilizler hindistanda kılık kıyafete bildiğim kadarıyla karışmadılar. Karışmadılar ama o kılığı devlet dairelerinden sokmadılar. Türklerde ise en azından ingilizler gibi şapka takarak yada başını açarak devlet dairelerine girebiliyordun. Yani hintlilere bir kast sistemi uygulanmış. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşler. Ama türkiyede birinci sınıf olma şansın vardı. Başını açtığında kurumlara girebiliyordun. Yani şapka bir değer olarak ortaya konmuş, bu değeri benimseyen birinci sınıf olabiliyor benimsemeyen hintliler gibi ikinci sınıf. Bu mekanizma ile türkleri terbiye ediyorlardı. Burada ingilizler türkleri kendilerine benzetmeyi başaramadı. Kendine benzetme eğitim metodunu yani ödüllendirme cezalandırma metodunun adını batılılaşma koydu. Yoksa hiç bir zaman batı evrensel değerleri hedef olarak koymadı asıl amacında. O yüzden türkiyede batılılaşma kavramı modaydı. Başarısız bir öğrenciye sanki birşeyler öğretmeye çalışır gibi bir pozisyon. Halbuki o öğrenci isteksiz. Yani türkler isteksiz. Zaten doğru dürüst eğitim almıyorlar, okullarda askerde karakolda dayak yiyip duruyorlardı. Hatta sıra dayağı modaydı. Suçsuz olduğun halde sende suçlu muamelesi görüyordun. Yani türkler her türlü suçluydu. Nerede evrensel değer? Fakat birşey oldu. 2010 yılı referandumu ile ingilterenin vesayeti kısmen ortadan kalkınca türkiye gerçekten evrensel değerleri yaşamaya hazırlanıyordu. İngiltere hemen içerideki ekiplerini harekete geçirdi. Chp-mhp-hdp aynı platformda birleşmişlerdi. Hepsi kendi ideolojisine göre referanduma hayır diyecek bir neden buluyordu. Chp bu referandumu laikliğe aykırı buluyordu, mhp türklüğe, hdp de kürtlüğe aykırı buluyordu. İngiltere türklerin kabuğundan çıkmak üzere olduğunu, türklerin ayağına doladıkları düğümlerin aşıldığını gördü. Artık kemalist sistem türkleri kontrol etmeye yeterli gelmiyordu. Muhaberat rejimine geçiş yapılacaktı. Türkler kesinlikle batıdan uzaklaşmalıydı. Batı değerleri ile kavuşmamalıydı. Aynı partiler tekrar devreye girdiler. Kılıçdaroğlu kemalist rejimi savunmak yerine tayyipin lşderliği altında batıya laf yetiştiriyordu, antiemperyalist diyordu. Mhp batıya meydan okuyordu. Hdp nin kullandığı bütün kavramlar yani barış, demokrasi, demokratik çözüm gibi batı kavramları olmasına rağmen hatta batı pkk ya yardım etmesine rağmen batı karşıtı cephede mhp ile birlikte yer alıyor. Çünkü batıdan kopuşa dair hiç itiraz duymadım. Demek ki ingilizler türkleri batıdan kovmak yerine sanki türkler batı ile kapışıyormuş havası vererek sanki türkler kendi özgür iradeleri ile batıdan ayrılıyormuş gibi göstermek istiyorlar. Tayyipin bütün avrupa devletlerine eyyy çekmesi bu kapışma hissini vermektedir. Sadece tek bir devlete eyy çekilmedi. Evet ingiltere ile türkiyenin ilişkisi gayet iyi gidiyor. Kendisi ab den çıkınca partnerinin de ab ye girmesine engel olmak istemiş olabilir. Bu arada türkiye açık cezaevine çevrilmiş, çok sayıda cezaevi yapılmıştır. İngiltere artık şapka taktırmayacak, türkleri görece serbest bırakacak. Ama türklere şapka değerini bile arattıracak. Sıra dayaklarıyla terbiye edemediler türkleri esadın terbiye metodunu denettirecek birde. Fakat bu öyle sıradan bir muhaberat rejimi olmayacak. İsrailde bulunan bütün teknolojileri barındıran tekno muhaberat rejimi olacak. Müslümanlar şu anda kendilerini özgür sanıyorlar. Dünyadan kopuk bir türkiyede yaşayacaklar. Devletin görevi türkleri kontrol etmek olacak. Muhaberat rejimine dönüşmesi için kemalist rejimin tasfiyesi gerekiyordu. Çok ilginçtir ama kemalist rejimi fetö adı altında tasfiye ettiler. Türkiyeyi ab den koparttılar fakat galiba natodan kopartmak istemiyorlar. Dünyanın ateist örgütleri belki türkleri ruslara yaklaştırmaya çabalıyordur. S400 türkleri natodan kopartmak için bir fitne aracıdır ve bu şeytanın yöntemine benzemektedir. İsveç ve finlandiya olayında türkün rahat davranması, bu ülkeleri rusyanın kucağına atması aslında türkün kime hizmet ettiğini gösteriyor. Ya benim karnımı doyurursun yada seni rusun önüne atarım diyor natoya. Herkes türkün oynadığı bu karakteri görüyor. Neden türk diyorum çünkü çok az kişi itiraz ettiği için. İsveç ve finlandiyayı rusa yem ederim diyor. Çok ateşli bir sahne gerçekten. Şeytandan yani putinden medet uman, mafya vari yöntemler, pazarlıklar yapan bir türkiyeyi seyrediyor bütün dünya. Türkler bu pazarlık ile gurur duyuyor. Demek sorun kılcallara kadar bulaşmış durumda. O zaman tayyipin gitmesi de kesinlikle kolay olmayacak. Herkesin içindeki şeytanları tek tek söküp atmak kokay birşey değil. Bu şeytanlar tayyipe güç veriyor. Ve insanlar şeytanı atmakta direniyor ve direnecektir. Kolay kolay münafıklık söküp atılamayacaktır. Çünkü çok köklü bir hastalık gelenek olmuş hatta natoyla kirli ve gizli pazarlıkta bu damar tarafından maarifet olarak algılanacak seviyeye gelmiş. İsveç ve finlandiyanın üyeliğinin engellenmesi türklere birşey kazandırmaz. Hiç bir faydası yoksa posta koyuyoruz diye sevinecek bir durum da yok. Ha türklerin sevindiği durum aslında rusların sevindiği şeydir. Türkler putine iki tane lokum sunuyor. Demek münafıklık damarı batı değerlerinden kaçarken putinde buluyor kendini.

  2. Yazarimizi okuyunca gözümde cennet canlaniyor; efendim melekler, türlü hirstan, nefretten, rekabetten gecmis, kötülük nedir bilmez akli basinda insanlarin ödülün keyfini sürdügü essiz evren. Iste AB, iste BM, iste NATO arşı alaya götüren mukaddes katlar gibi karşımda.
    Biz dindar insanlar baya enayi olmalıyız. Bunların hepsi bu alemde. Uslu durursanız siz de onları görebilirsiniz.

  3. Üzgünüm ama degerlendirmeleriniz eksik, su savaş ortamında Türkiye hala en degerli muttefik, ARD Almanya da her gün Türkiye guzellemesi yapıyor tv den, bosnalısı, arnavutu, macarı desen O’na hayran. Orta dogu-Afrika halkları icin de tek umut
    (Batıdan nefret ettikleri icin) Yani cekirge misali bir sıcrar iki sıcrar meselesi degil bu.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin