Kıdem tazminatı krizi tırmanıyor, işçiler sokakta

HABER İNCELEME | İLKER DOĞAN

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fitilini ateşlediği kıdem tazminatı krizi tırmanıyor. Türk- İş ve DİSK tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatı sisteminin değiştirilerek fona devredilmek istenmesine karşı 81 ilde eylem yaptı. Sendika başkanları, genel grev resti çekti. İktidar temsilcileri işçilerin kazanılmış haklarına dokunulmayacağını savunuyor. İşçi sendikaları ise yeni sistemin kıdem tazminatını gasp etmek anlamına geldiğini anlatıyor. Mevcut sistemde işçinin kıdem tazminatı, 1 yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve çalışan işten ayrılırken tazminatını alabiliyor. Hükümetin getirmeyi hazırlandığı sistemde işçinin kıdem tazminatının 11 günü ‘TES’ adı altında fona devrediliyor. İktidar, fona devredilecek kıdem tazminatını emekli aylıklarıyla birlikte ‘peyder pey’ ödemeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ile kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı Türk- İş ve DİSK 81 ilde meydanlardaydı. Sendikalara göre, ekonomideki sıkıntılar işçiye yükleniyor. İktidar temsilcilerinin aksine sendika başkanları, AKP’nin getirmeyi planladığı yeni düzenlemeyle işçinin teminatı olan kıdem tazminatının iç edileceğini savunuyor. Ortada henüz kamuoyuna açıklanmış bir taslak da yok. Sadece yandaş medyada yayınlanan bazı haberler var. Bu arada sistemin değiştirilmesi yönünde ne işverenler ne de işçi sendikalarının bir talebi de yok.

KRİZİN FATURASI İŞÇİYE KESİLİYOR

Türk Metal Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Nihat Zengin, “25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz.” dedi.

GENEL GREVE KADAR YOLU VAR!

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da düzenlemeye tepkiliydi: “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! Eğer kıdem tazminatımıza el uzatılırsa bugün başlayan bu yürüyüş, genel grevlere, genel direnişlere dönüşecektir!”dedi. DİSK Ankara Bölge Temsilci Tayfun Görgün ise koronavirüs sürecinde hükümetin işçilere yardımcı olması gerekirken ‘elini işçinin cebine attığını’ anlattı. Kıdem tazminatında en ufak hak kaybına izin vermeyeceklerini vurguladı: “Kıdem tazminatı kumbaramızda biriktirdiğimiz alınterimizdir. Çocuklarımızın geleceğidir.”

KIDEM TAZMİNATI HAKKI YOK EDİLMEK İSTENİYOR

DİSK’in örgütlü olduğu bütün işyerlerinde okunan metinden bazı bölümler şöyle: “Bir yandan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatımız fona aktarılarak, bir yandan da 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar başta olmak üzere esnek-güvencesiz çalıştırmayı yaygınlaştırarak kıdem tazminatı hakkı yok edilmek istenmektedir. Ülkeyi yönetenler kıdem tazminatımıza el uzatmakta ve daha esnek, daha güvencesiz, kölece çalışma dayatmaktadır. (…) Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, budamaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her girişim, direniş ile karşılanacaktır. Kıdem tazminatını bir işveren sorumluluğu olmaktan çıkaracak, iş güvencesi dayanağı işlevine son vererek işten çıkarmaları kolaylaştıracak, işverene iş sürecinde keyfiyet olanağı verecek, son ücret ile bağını kopararak kıdem tazminatının miktarını düşürecek planların müzakere edilecek hiçbir yanı yoktur. Fon, kıdem tazminatımıza, birikmiş emeğimize ve geleceğimize el koymak demektir.”

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin