DEVA’nın ‘KHK Mağduriyetleri Eylem Planı’ açıklandı; Takipsizlik ve beraat alanlar iade edilecek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 15 Temmuz sonrasında açıklanan KHK’larla çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyledi. OHAL döneminde ‘at izinin it izine’ karıştığını anlatan Babacan, haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin haklarını ve itibarlarını iade edeceklerini söyledi. Babacan, hakkında soruşturma olmayanları, soruşturmalarda takipsizlik alanları ya da yargılama sonrası ‘beraat’ edenleri görevlerine iade edeceklerini anlattı.

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında OHAL sürecinde yaşanan KHK mağduriyetlerinin giderilmesi için hazırlanan çözüm önerileri kamuoyuna sunuldu. Gerçekleştirilen basın toplantısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu açıklamalarda bulundu.

18 maddelik eylem planı üç ana başlıkta toplanıyor. Buna göre ilk etapta haksız yere ihraç edilenlerin hak ve itibarlarının iadesi sağlanacak. KHK’ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçları ortadan kaldırılacak. Ceza yargılamalarındaki haksızlıklar giderilecek.

Ali Babacan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yönünün 15 Temmuz sonrası demokrasiye dönmediğini ve iktidarın ülkeyi hukuksuzluklar ve adaletsizlikler ülkesi haline getirdiğini söyledi. AKP’nin milleti istismar ettiğini anlattı. 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK’larla on binlerce insanın mağdur edildiğini anlatan Ali Babacan, şöyle konuştu:

 • Bir ülkede hukukun üstünlüğü varsa, orada hak izini kaybetmez. Kaybediyorsa orada hukuk devleti yoktur. Maalesef bugünkü otoriter ittifak ülkemizi kahrın ve zulmün ülkesi yaptı. Adaletsizliği kural haline getirdi.
 • KHK’yla işinden edilen insanların hayatı herkesin gözleri önünde mahvedildi. İnsanlar, uğruna bir ömür harcadığı mesleklerinden bir gece yarası kararnamesiyle uzaklaştırıldı. Aileleriyle birlikte yokluğa ve açlığa mahkum edildiler.
 • Çoluk çocuk, topluca çok ağır bir zulme uğradılar. Evrensel hukukta toplu cezalandırma diye bir şey yoktur. Ama bu yapıldı Türkiye’de. Bu bir hukuk devleti için ağır bir utanç bir tablosudur.
 • Ama hiç endişeniz olmasın, çok yakında bu devleti biz yöneteceğiz. Herkes şundan emin olsun, bu dönemde yaşatılan hiç bir zulme sessiz kalmayacağız. Hakkı tutup kaldıracağız. Milletimizin vicdanını yaralayan, hayatlarına ağır darbe vuran bu adaletsizlikleri de gidereceğiz.
 • Hiçbir zorlu koşulu adaletsizlik için mazeret kabul etmiyoruz. Açılan her bir davanın, alınan her bir kararın insanların hayatını birebir nasıl etkilediğini aklımızdan çıkarmıyoruz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Adalet için zahmet etmekten kaçmayacağız.
 • Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar.
 • Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar.
 • KHK’ların sosyal hayata ve özel sektöre yansıyan sonuçlarını gidereceğiz. Kamu görevinden ihraç edilen vatandaşlarımızın özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili tüm engellere son vereceğiz.

EYLEM PLANI 3 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Ali Babacan’ın ardından Mustafa Yeneroğlu, eylem planının ayrıntılarını anlattı. Eylem planının 3 başlık, 18 maddeden oluştuğunu anlatan Yeneroğlu’nun açıklamaları şöyle: 

 • Haksız yere ihraç edilen kamu görevlileri yeniden görevlerine iade olacak.
 • Eski kadrolarına atanmaları fiilen ya da hukuken imkansız olanlarla kamu düzeni ve milli güvenliğe ilişkin doğrudan görev ifa eden kurumlar bünyesinde görev yapmış kişilerin mükteseplerine uygun kadro ve dereceleri ile mali özlük haklarını koruyacak şekilde ilgili idarenin uygun göreceği bir göreve başlaması sağlanacak.
 • İdarenin bu kararlarına karşı yargı yolu da açık tutulacak. Belirli şartlarda erken emeklilik tesis edilebilmesi de mümkün kılınacak.
 • Kamu görevine iade edilen kişilerin göreve ve ünvana bağlı her türlü yasal, mali ve sosyal hakları geriye ve etkili bir biçimde uygulanarak iade edilecek.
 • Bu kişilerin haklarındaki yaptırım, tedbir veya başka adlarla tesis edilmiş bütün kısıtlamalar kaldırılacak.
 • Bu kişilerin isimlerinin yer aldığı OHAL KHK listeleri veya başka listeler Resmi Gazete’den; haklarındaki kayıtlar ise bütün kurum ve kuruluşların kayıtlarından silinecek.
 • Belirli şartlarda isteklerine bağlı olarak; ilgili kurumun coğrafi teşkilatlanmasının mümkün olması şartıyla, yaşadıkları şehirde göreve başlama imkanı tanınacak.
 • OHAL düzenlemelerinin sebep ve etkisiyle bedeni ve ruhi zarara uğrayan mağdurlar ile doğrudan ya da dolaylı etkilenen yakınları için sıhhi ve sosyal rehabilitasyon imkanları sağlanacak.
 • Ciddi mağduriyetlere yol açan, 7075 Sayılı Kanun kapsamında kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu kapatılacak. 7075 sayılı Kanun tamamen ilga edilecek.
 • Kamu görevlilerinin doğrudan ihraç edilmelerine imkan tanıyan 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesi ilga edilecek.
 • Kanun teklifimiz yürürlüğe girdikten sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ya da beraat kararı verilen kişiler de belirlediğimiz bu esaslara göre görevlerine iade edilecek.
 • Aynı kanuni düzenlemeyle, OHAL KHK’ları ve 375 sayılı KHKnın geçici 35. maddesiyle doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevinden ihraç edilen kişilerin, yakınları ile birlikte maruz kaldıkları hak kayıplarına ve hak ihlallerine son verilecek.
 • Kamu görevinden ihraç edilen yahut da OHAL KHK’ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin özel sektörde çalışmalarının önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılacak.
 • Çalışma lisansı/ruhsatı/izin belgesi vb. çalışma belgeleri iptal edilen, mesleklerini yapmaları engellenen kişilerin bu tür belgeleri kayıtsız ve şartsız iade edilecek.
 • Yakınlarının KHK’lı olmasından dolayı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporlarının olumsuz sonuçlanmasından doğan mağduriyetler giderilecek.
 • Yurt dışına çıkma özgürlüğünün yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle ve hakim kararıyla yasaklanabileceğini belirten Anayasal kuralı ihlal eden mevzuat hükümlerine ve uygulamalarına son verilecek.
 • Adil yargılanma hakkı ile suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde terör örgütü üyeliği kapsamında yargılanmalarından kaynaklanan tüm haksızlıklara son verilecek.
 • Darbe teşebbüsüyle hiçbir ilişkisi bulunmayan örgütün niteliğini bilmeyen silahlı terör örgütüne üye olma kastı olmadığı halde silahlı örgüt üyeliği ve silahlı terör örgütüne yardım etme suçları nedeniyle hukuka aykırı şekilde haklarında mahkumiyet kararı ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiş kişilerin yeniden yargılanması sağlanarak haksızlıklar sonlandırılacak.
 • Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişiler için talep üzerine kanun yarına bozma yolu açılacak.
 • Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan bir kişi aynı zamanda 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında başka bir suçtan mahkum edilmiş ise bu kişi kanuni düzenlemenin dışında kalacak.

Türkiye'de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

2 YORUMLAR

 1. Çok düşünceli bir planmış. Bir buçuk milyondan da insan soruşturma geçirmiş yüzbinler atılmış ve/veya hapiste beyefendi yok beraatı varsa yok hakkında kovuşturma yoksa falan filan diyerek adalet getirmeye çalışıyor. İş Allah a kalmış.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin