100 işçiden 29’u İstanbul’da, yüzde 22’si kayıt dışı çalışıyor!

İstanbul İstatistik Ofisi, TÜİK ve SGK verilerinden faydalanarak İstanbul’daki çalışanların profilini ortaya koydu. 100 işçiden 29’unun çalıştığı İstanbul’da, erkek çalışan sayısı, kadın çalışan sayısının iki katından daha fazla. Hizmet sektörü ilk sırada yer alırken, çalışanların yüzde 22,2’si kayıt dışı çalışıyor. En fazla çalışan 35-54 yaş gurubunda bulunurken,ilk ve ortaokul mezunu olanların oranı, yüzde 46,1. İş yerlerinin yüzde 42,6’sında 10 ve daha az çalışan bulunuyor. Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli çalışırken, günlük ortalama kazanç 163,17 TL olarak tespit edildi. Kamuda ortalama kazanç, özel sektörden daha yüksek. Erkeklerin ortalama kazancı kadınlardan daha fazla.

YÜZDE 22,2 KAYIT DIŞI ÇALIŞIYOR

2020 Şubat ayında Türkiye’de sigortalı işçi sayısı, (4A’ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul’da 4 milyon 137 bin 618. Türkiye’deki 100 işçinin 29’u İstanbul’da çalışıyor.

2019 yılında İstanbul’da çalışanların yüzde 77,8’i SGK’lı iken, yüzde 22,2’si kayıt dışı çalışıyor.

ERKEK ÇALIŞAN DAHA FAZLA

2019 yılsonu itibariyle İstanbul’da çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadın olarak kaydedildi. Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4,7’si 15-19, yüzde 10,6’sı 20-24, yüzde 29,4’ü 25-34, yüzde 47,3’ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8’i 55 yaş üzerinde.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 46,1’İ İLK VE ORTAOKUL MEZUNU

Çalışanların eğitim durumuna göre dağılımında, ilk ve ortaokul mezunlarının yüzde 46,1 ile en fazla orana sahip iken, lise mezunları yüzde 22, üniversite mezunları ise yüzde 30,4 oranında bulunuyor. İstanbul’da çalışan nüfusun yüzde1,5’i ise okuma yazma bilmiyor. İstanbul’da çalışan 100 kişiden 67’si hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 1’i ise tarımda istihdam edildi.

YÜZDE 81 ÜCRETLİ, MAAŞLI YA DA YEVMİYELİ

Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17’si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2’lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.

İŞYERLERİNİN YÜZDE 42,6’SINDA, 10 VE DAHA AZ KİŞİ ÇALIŞIYOR

2019 yılında, İstanbul’da mevcut iş yeri büyüklükleri incelendiğinde, yüzde 42,6’sında 10 ve daha az, yüzde 31,4’ünde 50 veya daha fazla, yüzde 18,3’ünde 20-49 kişi çalışıyor.

GÜNLÜK ORTALAMA KAZANÇ 163,17 TL

2020 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da günlük ortalama kazanç, 163,17 TL olarak tespit edildi. Yılın aynı döneminde günlük ortalama kazanç erkeklerde 165,52 TL iken, kadınlarda 158,48 TL olarak gözlendi.

GEÇİCİ İŞÇİLERDE KAZANÇ DAHA DÜŞÜK

Daimî işçilerde 165,71 TL olan ortalama günlük kazanç, geçici işçilerde 133,56 TL’ye düşüyor.

Kamuda yer alan işçilerde günlük ortalama kazanç 180,87 TL iken, özel sektördeki işçilerde bu rakam 162,05 TL.

 

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin