Seçim sonrası bir zam daha

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile seçim sonrası yapılan zamlara bir yenisi eklendi. Yeni karar ile kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı 2,5’e yükseldi. Gecikme zammı, 9 ay önce ise yüzde 1,40’dan yüzde 2’ye yükselmişti.

Seçimlerin ardından gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Resmi gazetede yayımlanan “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” ile beraber kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girmek üzere bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu oran, 9 ay önce; 05/09/2018 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile %1.40’tan %2’ye yükseltilmişti.

Yeni karar ile uygulanacak aylık gecikme zammı oranı, son 9 aylık süre içinde %79 oranında artmış oldu.

AMME ALACAKLARI NEDİR

Kamu alacağı anlamına gelen “Amme Alacağı” 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor: Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin