Online master derecesi ve sertifika kursları

YORUM | AHMET KURUCAN

Bugün köşemi İlahiyat Fakültesindeki talebelik yıllarından beri tanıdığım bir arkadaşıma bırakacağım. Bahsini ettiğim kişi Süleyman Eriş. Yıllardır Amerika’da hizmet veren Respect Graduate School (RGS) kurumunun rektörü. RGS’de bir süreden beri verilen master ve sertifika programları ile alakalı kamuoyunu bilgilendirme ve tanıtım yazısı.

Yazıyı okuyunca göreceksiniz ki herhangi bir takdime ihtiyaç bırakmıyor. Onun için sözü daha fazla uzatmadan sizleri Süleyman Eriş Bey’in yazısıyla başbaşa bırakıyorum. Duam ve temennim o ki bu çalışmaların insanlık adına nice faydalara vesile olmasıdır. A.Kurucan

Günümüz dünyasında artık bilgiye erişim çok kolay hale geldi. İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel bir mekanda öğrenci ile hocanın bir araya gelerek ders işleme pratiği yerini internet üzerinden kurulan buluşmalara bırakıyor. Yoğun hayat mücadelesi bir taraftan fiziksel mekanlarda buluşmayı zorlaştırırken, düğer yanda gitgide giriftleşen modern dünyanın beklentileri insanı daha da sofistike bilginin sahibi olmaya zorluyor. Respect Graduate School (RGS) Amerika’da kurulmuş bir yüksek öğrenim kurumu olarak modern insanın içinde bulunduğu bu dilemmayı online eğitim vesilesiyle aşmasına yardımcı oluyor. Online eğitim metodu ile dünyanın her yerinden öğrencinin ve yine dünyanın her bölgesinden üst düzey eğitimcilerle bir araya gelmesini sağlıyor. Özellikle İslami İlimler ve Sosyal Bilimler alanında günümüz insanının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

RGS’yi kendini geliştirmeyi hedefleyen öğrenciler nazarında cazip kılan bir diğer yanı  oldukça ucuz sayılabilecek eğitim harc masrafı. Uygun şartlardaki ücretleme ile öğrenciler gerek master seviyesinde gerekse de sertifika düzeyinde oldukça kaliteli bir eğitimi kolayca elde edebiliyorlar. RGS’nin değişik öğrenci kesimlerine ulaşmasındaki bir diğer önemli unsur da hem İngilizce hem de Türkçe dili üzerinden eğitim veriyor olması. Bu vesileyle öğrenciler her iki dilde de diploma ve/ya sertifika almış olabiliyorlar.

Zannederim RGS’yi bir eğitim kurumu olarak ayrıcalıklı kılan en önemli özelliği her şeyden önce eğitimi ve amelle bütünleşmiş bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasını insana ulaştırılabilecek en ulvi hizmet telakki etmesi. Eğitimi bu felsefe ile şekillendiren RGS kar amacı gütmeksizin insana hizmeti önceliyor.

Bu vesileyle 2019 Eylül ayı itibariyle RGS’de başlayacak online eğitim programlarını sizlerle paylaşmak isterim.

İngilizce Master Derecesi

RGS, Avustralya’nın oldukça köklü üniversitelerinden Charles Sturt Üniversitesi ile ortaklaşa verdiği bu Master eğitiminde öğrencilerini klasik İslami İlimler çerçevesinde, düşünce kritiğini önceleyen, modern dünya ile gelenek arasında atkılar kurabilen bir beceri düzeyine çıkarmayı hedefliyor. Toplam 12 dersten oluşan programın 8 dersini RGS, 4 dersini de İSRA adlı kuruluş üzerinden Charles Sturt Üniversitesi vermiş oluyor. Sonuçta öğrenciler diplomalarını Charles Sturt Üniversitesinden alıyorlar. Böyle köklü ve uluslararası bir kurumdan alınan diploma öğrencilere dünyanın her yerinde geçerliliği olan ve iş imkanlarına kapı aralayan bir eğitimi kazandırmış oluyor. Bu diploma vesilesiyle öğrenciler hem İslami ilimler gibi akıl-kalp birlikteliğine haiz bir eğitim almış oluyorlar, hem de öğretmenlikten din görevliliğine, batı ülkelerinde oldukça yaygın bir pozisyon olan chaplainlikten sosyal ve dini içerikli NGO larda liderlik pozisyonlarında iş bulmaya kadar geniş çerçeveli bir iş alanı açmış oluyor. Mezunlar chaplainlik pozisyonunda üniversite, hastahane, hapishane, ordu yada mega şirketlerde manevi ve sosyal rehberlik yapar hale gelebiliyorlar.

İslami İlimler Master programının eğitim dili İngilizce. Bu noktada İngilizce yeterliliği eksik olan öğrenci adayları için RGS ek olarak akademik İngilizce eğitimi de sunuyor. Başta seviye tespit mülakatına alınan öğrenciler Derin Yaklaşım adı altında Columbia ve U Penn gibi Ivy üniversitelerinde uygulanan ve dil öğrenme süresini yarıya indiren en yeni eğitim metodu ile İngilizcelerini ilerletme imkanına da sahipler. Bu program vesilesiyle akademik dil becerilerini geliştirilen öğrenciler neticede Master programına kabul edilip İngilizce dili üzerinden İslami İlimleri okumaya başlamış oluyorlar.

Gerek Master programı gerekse de akademik İngilizce eğitimi bütünüyle online olduğundan ilgi duyan öğrenciler dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar bu eğitimi alma imkanına sahip bulunuyorlar. Programa ilgi duyanlar daha fazla bilgi ve müracaat için www.respectgs.us sayfasında Academics başlığı altında gerek duydukları detaylara ulaşabilirler.

İngilizce Kur’an Sertifikası 

Dünya üzerindeki müslümanların yada Kur’an’a ilgi duyanların çoğunluğu Arapça bilmedikleri için Kur’an ile iletişimleri ya sadece Kur’an’ı sevap kazanmak amacıyla okumak düzeyinde oluyor, yada terceme ve tefsirler üzerinden bir anlam ilişkisi içerisine girebiliyorlar. İngilizce Kura’n Sertifikası yine İngilizce dili üzerinden vereceği 2 dönemlik eğitim vesilesi ile öğrencileri sözlük yardımı ile Kur’an’ı Arapçasından anlayacak seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Program Kur’an tefsiri ile alakalı genel bilgilerin tahlil edildiği bir ders te içerdiğinden programı bitiren öğrenciler Kur’an’a anlam çerçevesinde yaklaşımın geleneksel kurallarına da açılmış oluyorlar.

Yine bütünüyle online olan sertifika programına dünyanın her yerinden öğrenciler katılabiliyor.  Daha fazla bilgi ve müracaat için ilgi duyanlar www.respectgs.us sayfasında Academics başlığı altında gerek duydukları detaylara ulaşabilirler.

İlgi duyanlar şu link üzerinden programın tanıtım videosonu izleyebilirler:

Türkçe Kur’an Sertifikası

Türkçe Kur’an Sertifikası aslında İngilizce Kur’an sertifikası ile aynı içeriği Türkçe dili üzerinden  veriyor. Lakin Türkçe sertifikanın en önemli özelliği derslerin sahalarında isim yapmış önemli alimler tarafından veriliyor olması. Türkçe yazdığı Kur’an tercemesi ile meşhur Prof. Suat Yıldırım hocamız programın önemli hocalarından. Hakeza Prof. Ahmet Bedir ve Dr. Halim Çalış da programın hocaları arasında.

İlgi duyan öğrenciler www.respectgs.us sayfasında Türkçe Dersler başlığı altında gerek duydukları detaylara ulaşabilirler.

Ayrıca şu link üzerinden programın tanıtım videosonu da izleyebilirler:

Çok Disiplinli Sertifika Programı

Modern dünya hayatı çok çabuk değişen yapısı, karmaşık enstitü ve sistemleri, seküler karakteri, maddeyi önceleyen hayat felsefesi ve egoyu pompalayan düzenekleriyle Müslümanca düşünmek ve yaşamak isteyenler için çok bilmeceli bir vasat sunuyor. Böyle bir dünya içerisinde neş’et eden müslüman bireyin sırat-i müstakim üzere bir hayat çizgisi tutturulabilmesi için klasik İslami ilimlerin yanısıra modern dünyayı çözümleyen disiplinlerle de iştigal etmesi gerekiyor. Çok Disiplinli Sertifika programı da işte tam bu ihtiyaca hitap etmeyi amaçlıyor. Yine online verilen bu eğitimde Eylül ayından itibaren öğrencileri çok farklı branşlardan renkli bir eğitim serüveni bekliyor. Psikolojiden sanata, Risale-i Nur kültüründen Hizmet nosyonuna, Kur’anın şiddet görünümlü ayetlerinin tahlilinden iletişim ve pazarlamaya, çocuk eğitiminden psikoterapiye kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Hoca kadromuz da Abdullah Aymaz’dan Sevgi Akarçeşme’ye, Emine Eroğlu ve  Dr. Nuray Yurt’tan Mehmet Ali Şengül’e uzanan seviyeli ve çeşitliliği yüksek bir görünüm sergiliyor. Sertifikanın her bir dersi yedi haftalık periyotlar halinde sunuluyor ve öğrenciler genelde 75 dolar gibi sembolik rakamlarla bu yedi haftalık dersi alabiliyorlar. Ders sonunda elde edecekleri katılım belgeleri ile öğrenciler resumelerinde kullanabilecekleri belgeyi de elde etmiş oluyorlar.

Derslere ilgi duyan öğrenciler www.respectgs.us sayfasında Türkçe Dersler başlığı altında Ağustos ayından itibaren kayıt yaptırabilirler.

Kur’an Tilaveti Sertifikası

Önceki semavi kitaplardan farklı olarak Kur’an-ı Kerim hem lafzı hem de manası ile Cenab-ı Hakk tarafından Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın mümtaz kalplerine indirilmiştir. Bu hususi özelliği sebebiyle Kur’an-i Kerim’in sadece manası değil, aynı zamanda lafzı da mucizevi ve ilahidir. Bu itibarla Kur’an-ı Kerim indirildiği günden bu yana hiç bir zaman sıradan herhangi bir Arapça metin gibi okunmamış, bilakis tecvid denilen hususi okuma kaideleri çerçevesinde tilavet edilmiştir. Aslında Kur’an lafzının bu hususi okunuşu Kur’an-ı Kerim’in Efendimiz aleyhisaalatu vesselamın kalbine nuzülü ile başlamıştır. Nitekim Furkan suresinde Cenab-ı Allah bunu şöyle ifade eder: “İnkar edenler: Kur’an, ona bir defada indrilmeli değil miydi? dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle aralıklı olarak parça parça indirdik ve ağır ağır okuduk.” (25/32) Bu ağır ağır, yada Kur’ani tabiriyle tertil ile okuyuşun devam ettirilmesini Cenab-ı Allah, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm müslümanlara da emir buyurmaktadır: “Kur’an’ı açık açık, tane tane tertil üzere oku!” (73/4)

Respect Graduate School bu geleneği devam ettirmek ve yagınlaştırılmasına hizmet etmek maksadıyla ilgilenenlere yine online olarak katılabilecekleri Kur’an Tilaveti Sertifikası sunmaktadır. Dr. İsmail Büyükçelebi rehberliğinde icra edilen programda öğrenciler başlangıç seviyesinden alınıp 5 ayrı seviyeden verilen derslerle Kur’an’ı aslına uygun şekilde tilavet edecek seviyeye ulaştırılmaktadır. Kur’an okumayı bilen lakin okumalarını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlar için de yüzünden hızlandırma çalışmaları yapılmaktadır.  Sertifika bayan ve erkekler için ayrı sınıflar sunmaktadır.

Derslere ilgi duyan öğrenciler www.respectgs.us sayfasında Türkçe Dersler başlığı altında Ağustos ayından itibaren kayıt yaptırabilirler.

Bütün dersler ve programlar ile alakalı soruları olanlar [email protected] adresinden Beytullah Çolak ile irtibata geçebilirler.

1 YORUM

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin