Muayene süresinin 5 dakikaya indirilmesine hekimler isyan etti

Muayene için randevu aralığının 5 dakika inmesine isyan eden hekimler, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla birçok şehirde protesto eylemi gerçekleştirdi. Hekimler, “Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir” dedi.

GÜNDE 100 HASTANIN MUAYENE EDİLMESİ DAYATILIYOR

İstanbul’da hekimler, iki hastanenin önünde eylem yaptı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki eylemde konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, yıllardır uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hastaneleri ticarethaneye, hastaları müşteriye dönüştürdüğünü belirtti.

BirGün gazetesinde yer alan haberde, hastaya ayrılacak muayene süresinin en az 20 dakika olması gerekirken birçok hastanede 5 dakikaya düşürüldüğünü söyleyen Kılıç, “Bu yolla hekimlere günde yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılıyor. Hekimin isteği ve bilgisi dışında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden açılan bu randevular, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına ve halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel oluyor. Hekimlere daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale ediliyor, halkın sağlığı tehdit ediliyor, sağlıkta şiddete zemin hazırlanıyor” dedi.

”TIBBİ HATALARIN SORUMLUSU SİZSİNİZ”

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan eyleme, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de katıldı. Hastane bahçesindeki çok sayıda hasta ve hasta yakını da alkışlarla sağlık emekçilerine destek verdi. Eylemde konuşan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, “Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmasın ki malpraktis (tıbbi hata) bireysel değil, sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir” dedi. Ekmez, kasım ayına kadar her çarşamba günü hastane önlerinde ‘5 dakikada muayene’ dayatmasına tepki göstereceklerini de duyurdu.

”BU DAYATMA MESLEK ETİĞİMİZE AYKIRI”

Adana’da ise hekimler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi önünde bir araya geldi. Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, 5 dakikada neden hastanın muayene edilemeyeceğini şu sözlerle anlattı:

“Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün. Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekim zor durumda kalacak.”

Uzm. Dr. Menteş, “Muayene için yeterli zaman tanımamak, hekim-hasta ilişkisini birkaç dakikaya sığdırmak, hekimlik meslek etiği ilkelerimiz açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize bilinçli bir saldırıdır. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli” diye konuştu.

”HEKİM KÖLE, HASTA İSE MÜŞTERİ DEĞİL”

Ankara Tabip Odası’nda (ATO) düzenlenen basın toplantısında ise her ay 80 hekimin yurtdışına çalışmaya gittiğine, pandemi sürecinde 8 bin 500 hekimin kamu hizmetinden ayrıldığına dikkat çekildi. Kamusal sağlık hizmetinin çökme noktasına geldiğini vurgulayan ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç, topluma şu çağrıyı yaptı:

“Biz dün olduğu gibi bugün de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim.”

HEKİMLER ANKARA’YA YÜRÜYECEK

Hekimler, yaptıkları açıklamalarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve 7200 ek gösterge taleplerini de dile getirdi. Her hafta bir talebi öne çıkararak eylemliliklerini sürdüreceklerini duyuran hekimler, “23 Kasım’da İstanbul’dan Ankara’ya Beyaz Yürüyüş başlatıyoruz. 27 Kasım’da Ankara’da olacağız. Sağlık Bakanı Koca bize randevu vermezse alanda olacağız” dedi.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin