KHK’lı hakim Güzel: Hidayet Karaca’nın maaşına el konulması hukuksuzdur

Eski KHK’lı hakim Ramazan F. Güzel, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın emekli maaşına da el konulmasının tamamen hukuksuz olduğunu söyledi. Güzel, “Buradaki hedef sanıktan da öte sanığın yakınlarını ve ailesini tamamen aç bırakmak, bir ağaç kabuğuna mahkum etmektir! Bu, vatandaş hukukunda değil ancak düşman hukukunda olabilir…” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Güzel, şu cümlelere yer verdi: “Genel kural şudur ki SGK kapsamında alınan emekli maaşına hiçbir şekilde haciz konulamaz. Bu kural hem özel hukuk hem de ceza hukuku açısından da geçerlidir.

Ülkemizde sosyal güvenlik sistemi, bu sistemin kurum ve kuralları ile çalışma esasları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiş olup Kanunun 93. maddesi uyarınca emekliye bağlanan maaşın kesilebileceği istisnai durumlar/ sınırlandırılmış şekilde sayılmıştır: Nafaka ödemeleri ve SGK kurum ödemeleri hacizle alınabilir.

Bankaların “emeklinin izni olmadan maaştan kesinti yapıp yapamayacağına” dair ise 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde, “Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez” açık hükmü yer almaktadır. Bu tür talepler olduğunda ise icra müdürlükleri yetkilerini kullanıp reddetmelidirler.

Gelin görün ki günümüz Türkiye’sinde ve rejiminde CMK 128 ve 248. Maddelerine dayandırılarak insanların her türlü haklarına el konulmakta, dolayısıyla da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki ve Anayasamızdaki kesin hükümlerle teminat altına alınmış “mülkiyet hakkı” açıkça ihmal etmektedirler. Böyle karlarlar ki başta Anayasanın 2, 5 ve 35. Maddesi ile koruma altına alınan sosyal devlet ilkesi ve mülkiyet hakkı olmak üzere bir çok hukuk ilkesinin ihlali mahiyetindedir.

KHK’lı Hakim Ramazan F. Güzel

Nitekim Anayasanın 60. maddesine göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

“Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma” durumlarını düzenleyen CMK Madde 128 (1)’de: “Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait” şu şu mallara el konulur deniliyor! Bunda dahi emekli maaşı geçmiyor… Kaldı ki bu maddede de, “suçtan elde edilmiş mallardan ve gelirlerden bahsetmektedir.” Kıyasen dahi bu maddeyi siz SGK emekli maaşına işi getirmeye kalksalar bunu nasıl izah edecekler? İnsanın emekli parası nasıl suç unsuru olabilir ki?!

Nitekim emekli aylığı CMK 128. ve 248. maddede sayılan mal varlığı değerlerinden tamamen farklıdır. Bunu bütün hukukçular biliyor, bilmelidir de… Ama bunu bilerek yapıyorlar.

Buradaki hedef sanıktan da öte sanığın yakınlarını ve ailesini tamamen aç bırakmak, bir ağaç kabuğuna mahkum etmektir!

Bu, vatandaş hukukunda değil ancak düşman hukukunda olabilir belki…”

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin