Halkı suçlamak, aşağılamak doğru mu?

YORUM | PROF. DR. MAHMUT AKPINAR | @mahmutakpinar1

Laik, sol kesim öteden bu tarafa halkı aşağılar ve “sürü” olarak nitelerdi. Halkın inançlarını, değerlerini, korkularını anlamaya yanaşmaz, tepeden inmeci bir yaklaşımla halka rağmen halkı dönüştürmeye çalışırdı. Esasen Kemalizm ve Türk tipi laiklik bir dönüştürme çabasının halka zorla giydirilmek istenen urbalarıydı. Tek Parti döneminden itibaren okullar, kamu görevlileri, kamu kurumları yeni ulus devlet inşası doğrultusunda halkı şekillendirmek için kullanılan araçlardı. Devletin gücü bazen sopa, bazen havuç olarak ama 10. Yıl Marşı’nda söylendiği gibi “On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan” demek için kullanılıyordu.

Tek Parti döneminin bütün enstrümanlarını bugün AKP tekmil olarak kendi politik neslini inşa etmek için kullanıyor. Devletin tüm gücü, kaynakları AKP’nin kullanabileceği ilkesiz, niteliksiz ama dindar görünümlü bir kitle oluşturmaya harcanıyor. Tek Parti dönemindekine benzer şekilde herkesi aynı kalıba sokmak için insanlara zulmediliyor. CHP Cumhuriyeti kullanıp “halka rağmen, halk için” yapıyordu. AKP aynı işleri güya halkın desteğiyle ve “demokrasi” için yapıyor. CHP dini hedef yapıyor, toplumu laikçi elitler eliyle dönüşüme zorluyordu. AKP dini kullanarak her türden aydını-eliti tasfiye ederek yapıyor. Halkın yarısını öteki yarısına karşı kullanarak, cepheleştirerek amacına varmaya çalışıyor. Din, pragmatizm ve popülizm AKP’nin etkili silahları.

HİZMET HAREKETİ MENSUPLARINI BEKLEYEN TEHLİKE

Çok partili sisteme geçildikten sonra da laik elitler tercihlerinden, inançlarından, yaşam tarzlarından dolayı halkın geniş kitlesine hep tepeden baktı. Milletin geniş kesimlerini “göbeğini kaşıyan”, “bidon kafalı”, “aptal”, “cahil” gibi yakışıksız etiketlerle aşağıladılar. Halk aristokratik elitlerin rağmına seçim yaptığında halkı tahkir eden yazılar yazdı, sözler ettiler.

Bugün benzer bir duruma Hizmet Hareketi insanlarının düşme durumu var. Genellikle dün laikçi elitlerin tahkir ettiği insanların çocukları olan eğitimli, nitelikli Hizmet insanları kirlenmiş, yozlaşmış, adaletsiz bir siyasi partiyi tercih etmesi ve desteklemesi nedeniyle elitist davranışlar sergiliyorlar. Halkı “sürü” olmakla, “makarnaya satılmak”la, “ilkesizlik”le, “sadece ekonomik çıkarına odaklanıp dinin ve hukukun esaslarına itina göstermemekle” itham edebiliyorlar.

HALKI SUÇLAMAK ÇÖZÜM ÜRETMEZ

Ben halkı suçlamanın ve aşağılamanın veya halka küsmenin doğru olmadığını ve çözüm üretmeyeceğini düşünüyorum. Dün elitler halkın değerlerine, inançlarına karşı olduğu için millet itibar etmemişti. Halk çok da dindar değildi ama dinini, değerlerini aşağılayan insanlara güvenmiyordu. AKP ise otoriterleşmeyi halkın yanında görünerek, inançlarını istismar ederek, hocaları-dini önderleri satın alarak sağlıyor. Erdoğan son 4-5 yılda halkı bilinçlendirecek, doğruları söyleyecek aydınları, din adamlarını, gazetecileri, yazarları ya sindirdi veya satın aldı. 15 Temmuz’dan sonra ise bir avuç namuslu ve ilkeli aydın hariç herkes iktidarın borazanı oldu. Bu tür durumlarda halkın isabetli seçimler yapmasını ve kendiliğinden bir kısım doğruları görmesini beklemek abes. Hele işler halkın inançları, değerleri üzerinden yürütülüyor, hoşa gidecek sloganlarla yapılıyorsa halktan büyük beklentiye girmemek lazım. Bu arızi ve konjonktürel durum nedeniyle millete güveni yitimek, “necip millet” söyleminden vazgeçmek, Aziz Nesin’in sölemlerini öne çıkarmak kanaatimizce doğru değil.     

Tarihin her döneminde bu kadar kuşatılmışlık, yoğun propaganda ve baskı altında tutulup da pusulasını şaşırmayan millet yok gibidir. Bunun “medeni”, “eğitimli”, “batılı” olmakla da alakası yoktur. Aydınlar ve medya susturulunca halk pusulasız, rehbersiz kıblesiz kalır. Bütün diktatörler bunu bildikleri için gütmek istedikleri toplumda önce aydınları, alimleri, medyayı susturur sonra dilediklerini yapar.

EN EĞİTİMLİ TOPLUMLAR BİLE…

Hitler eğitimli Alman toplumunu aynı yolla gütmüş ve Almanlar onca katliamı, kıyımı, zulmü savaş bitince öğrenebilmişti. Enver Hoca Arnavutları yılarca “biz dünyanın en güçlüsüyüz, en gelişmişiyiz, herkes bize düşman” diye uyutmuştu. Benzerini bugün diktatör Kim yönetimindeki Kuzey Kore yaşıyor. Kuzey Kore’lilerin Kim’e sevgi gösterisindeki mübalağayı internette görmüşsünüzdür. Pek çoğunun saygı/sevgi gösterisinde samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü diktatörün medyası, propaganda makineleri sayesinde muhtemelen Kuzey Kore’liler “bütün dünya açlıktan ölüyor, perişan, aç-sefil” sanıyor; ama Kim sayesinde “kendilerinin dünyanın en şanslı halkı” olduğuna inanıyordur. Stalin benzer yöntemlerle 30 yıl Rusları, Franco İspanyolları idare etti.

Ayrıca aşına, işine odaklanmış gariban halkın maliyetinin çok ağır olduğu durumlarda “kahramanlık” yapmasını, zalim dikatatörlere meydan okumasını beklemek sosyolojiye ters. Bu nedenle konvansiyonel medyadan bilgilenen, dünyayı takip etme-anlama imkânı olmayan halkları zalime ve zulüm düzenine karşı çıkamıyor diye aşağılamak suçlamak doğru değil. Bazen susmak, iftira ve linç kampanyalarına katılmamak da bir tepkidir, tavırdır ve takdiri hakeder.

DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIRILMIŞLAR

Türk toplumunda öteden bu tarafa devletin/devlet adamlarının kutsanmasını, saygıda mübalağa edilmesini, hesap sorma kültürünün olmamasını dikkate aldığımızda karşılaşılan tablo daha kabul edilebilir bir hal kazanır. Sonuçta onlar bizim insanımız ve bazı şeylerin doğru olduğuna inandırılmışlar. Ayrıca insanların -eğitime, idrake, kültüre bağlı olarak- hakikati anlama seviyeleri ve süreleri değişebilir. Bazıları gerçekleri, tehlikeyi çok erken görebilecek eğitim-tecrübe ve donanımda olurken, pek çok insan tehlike ile karşılaşmadan fecaati farketmez.

Elbet bu süreç geçecek ve ak-kara meydana çıkacak. O zaman insanlara hatasından dönme, gerçeği görme fırsatı vermek lazım. Ama dışlayıcı ve tahkir edici bir dil, bu süreci geciktirir hatta imkânsız kılar. Halk toprak gibidir. Ona neyi dikerseniz onu geliştirir, büyütür. Halkı suçlamak toprağı suçlamak gibidir. Ne var ki bu süreç geçtikten sonra yüzüne tükürülecek ve asla affedilmeyecek, teşhir edilecekler var. Asıl bunlara odaklanmak lazım.

KİM BUNLAR?

En başta millet için değil, koltuk, çıkar için siyaset yapan siyasetçiler!

İkbal beklentisiyle zulmü, hırsızlık düzenini meşrulaştıran, destekleyen, yok sayan, ses veremeyenler!

Bildikleri halde “bize de bir kapı açılır mı? Biz de zalimin açtığı fısatlardan yararlanır mıyız?” diye bekleyen, milletin malı-menfeatleri talan edilirken, topluma düşmanlık tohumları ekilirken susanlar!

Zulüm sürecine destek veren, payanda olan, onun ürettiği kavramları kullanan sözde muhalefet!

“Düşmanımdan intikam alıyorlar” diye zalimi meşrulaştıran, zulüm düzenine odun atan ilkesiz laikler, sözde demokratlar, ufuksuz solcular ve ulus düşmanı ulusalcılar!

Basın özgürlüğünü ve gazetecilerin hakkını savunurken bile kendi mahallesi dışındaki medyayı, gazetecileri görmeyen sahte gazeteciler!

Yıllarca ekonomide ayrıcalıklı iş yapmış, sözde sermaye savunucusu ama Anadolu sermayesine çökülürken diktatörü toplantılarının baştacı yapan ve alkışlarla destekleyen TÜSİAD’cılar!

Dini kirli siyasetin propaganda malzemesi yapan, camileri siyaset arenası, minberleri siyasi nutuk mahfili haline getiren her seviyedeki Diyanet mensupları!

Şirk, küfür ifade eden cümleleri ayakta alkışlayan, İslami ve insani en asgari ilkeleri dahi iktidar sahiplerine karşı savunamayan İlahiyat hocaları!

Üniversite kürsülerini sefa sürülecek, maaş alınacak koltuklardan ibaret gören akademisyenler!

Görevleri adalet dağıtmak olduğu halde en başta kendi mesai arkadaşlarına en ağır zulümleri ve hukuksuzlukları reva gören yargıçlar, hakimler, savcılar!

Küçük çıkarları beklentileri mukabili hertürlü şirke, harama, zulme, küfre göz yuman cemaatlerin, tarikatlerin önde gelenlerini de bugünlerin utanç sayfalarına eklemek gerek!

TÖVBE KAPISININ AÇIK OLDUĞUNU BİLMEK

İnsanlara hatasından dönme fırsatı vermek, tövbe kapısının açık olduğunu bilmek lazım. Ama sonraki kuşaklara yaşanan hercümercin tarihe ibret olarak kalması için tabloyu net bir şekilde ortaya koymak da toplumsal-vicdani bir borç olacaktır.

Bir hadis-i şerifte, ‘İnsanlardan iki sınıf vardır ki, onlar salaha ererse insanlar da salaha erer, onlar fesada girerse insanlar da fesada girer: bunlar alimler ve amirlerdir. (Kenzu’l Ummal, 10-191)’ denilir.

Yaşananlar karşısında yüzüne tükürülecek, asla affedimeyecek ve mutlaka hesap sorulması gerekenler var ama onlar halk değil. Herkes elbette Hakkın Divanı’nda bireysel hesabını verecektir. Ama toplumsal yozlaşmalarda, çözülmelerde kollektif sorumluluk aydınlarda ve yöneticilerdedir!

10 YORUMLAR

 1. Hocam yazdığınız bu değerli yorumlardan dolayı sizlere minnettarız Allah sizin gibi aydınları başımızdan eksik etmesin yazılarınız la teselli oluyor hayata olumlu yönde yaklaşıyoruz

 2. Allah cc.razi olsun, düşüncelerimize tercüman olmuşsunuz. Kendi yakınlarımdan biliyorum, insanımız o kadar büyük bir beyin yıkama yaşadı ki gerçekleri kabul ettirebilmek hiç kolay değil. Bize şu anda sadece aktif bir sabırla, metanetimizi muhafaza ederek zamanla herseyin ortaya çıkmasını beklemek düşüyor.

 3. Sayın Mahmut bey yazınızın çoğuna katılıyorum ama halkı suçlamak gerekiyor bence çünkü burdaki halk bizzat bizim yakın akraba ve eş dostlarımız en büyük üzüntüm bize yapanlar ayrıca almanlar başka bir ırka karşı bu zülmü işledi ayrıca enver hoca halkına karşı ama burda sade bir kesime ve bilerek anne baba kardes es dost yuzmuze bakarak bunca yıl bizi tanımalarına çocuklarını emanet etmelerine ve bizle beraber yiyip içmelerine rağmen hiç tanımadıkları siyasiye ve hatta çok kutsalımıza sahip çıkıyorlar diyorsunuz ama nerdeyse haşa tanrı yerine koyuyorlar ve dini hassasiyetleride yok çoğunluk olarak bu toplum için çok şeyinden Allah rızası için vazgeçen çok oldu tabi istisnalar kaideyi bozmaz ama bence şu yaşadıklarımızı halk bilerek ve isteyerek seçti ve halkımız tamamen menfaatine göre hareket etti yani bu benim düşüncem ve bu süreçten sonra bu ülkede kalmayı kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum çünkü tüm aşkımı ve şefkimi yitirdim çocuklarımızın yaşadağı tramva da cabası

 4. Sayın Hocam ,
  Bu ülkede öyle yada böyle hizmete dokunmamış irtibatta olmayan hizmetten birini tanımayan kaç kişi vardır? Bu kişilerin hiçbirinin bana ve benim gibilere kâfir , vatan haini yahut terörist denirken yahu bunlar öyle insanlar değil diyememesinin telfi tefsiri yoktur. Ne bunun telafisi mümkün ne affı.Herkes tövbesini Rabbine eder. O bağışlar dilediğini affeder. Ben beni tanıyanların hiç birini AFFETMİYORUM.

 5. O anlatmaya çalıştığınız o kadar az bir kesim ki ben zaten onlara birşey diyenin olduğunu sanmıyorum.Ama müsaade edersiniz ki oğlu kızı bu zalimler tarafindan işinden gücünden edilmiş hapse atılmış insanlar hala iktidari savunuyorsa ,hırsızlıklarını ‘çaldiklarini biliyorum ama olsun’ deyip savunma devam ediyorsa bence bu insanlar aşağilanmayi hakediyorlar kaldı ki aslinda aşağilayanlar oy verdikleri insanlar..

 6. Hocam sizi severim ama şu hayal dünyasından sizin de çıkmanızı rica ediyorum.
  “Necip millet” diyorsunuz hala. Gerçekten bunu söylerken emin misiniz?

  Mesele sadece medya veya aydınlar değil. Bütün cinayetin bu milletinin gözler önünde olması. 50 yaşındaki teyzelerin facebook kullandığı iletişim çağı ile hitler almanyasını karşılaştırmanıza değinmiyorum bile.
  Zulme maruz kalanlar, zülme odun taşıyanların kardeşi, eşi, yiğeni, oğlu, kuzeni. Allah aşkına bu insanlara hala iyilik beslemeyin.
  Necip millet de neymiş? Anadolu insanı olmanın bir ingiliz, bir fransız olmaktan nasıl bir üstünlüğü var? Yazacak çok şey var ama neyse…
  Diyeceğim şu ki: Bu millet ile işim bitti. Allah ömür verdiği müddetçe de kinim ve nefretim devam edecek.

 7. Maalesef yazılan yorumların bir çoğuna
  katılmam gerekiyor. Gönül isterdi ki Anadolu insanı bu zulme bilerek ve ses çıkarmayarak ortak olmasaydı.
  Fakat görünen o ki birçok insan yapılanların farkında ama işine geldiği için ses çıkarmıyor.
  Bu arada analiz edilmesi gereken bir diğer konu da, hizmet gönüllüsü olanların yada öyle görünüp önde olanların, süreç başlayana kadar, halkın antipatsini bu derece bütün bir cemâatin üzerine çekecek ne gibi hata ve yanlışlarının olduğu hususudur.
  Evet, yapılanları eşi benzeri olmayan bir zulüm olduğu muhakkak, ne varki meselenin bu safhaya gelmesinde, hizmetin içinde olan insanların veya öyle olduğunu zanneden yada öyle görünenlerinde payı yok diyemeyiz.

  Ben şahsen birçok tanıdığım kimsenin, süreçten öncede cemâate antipati ile baktığını, fakat elde edilen başarılardan ve siyasetçilerin ve çıkarcı insanların o dönemde, işlerine geldiğinden, sahip çıkıyormuş gibi görünmelerinden dolayı, bunu yüksek sesle dile getirmediklerine şahit oldum.
  Ne varki Allah cc bunların hepsini görüyor ve biliyor. Herkes her zaman olduğu gibi bu dönemden de olumlu yada olumsuz, alacağını alacaktır. Imtihanın çok çetin olduğu bir dönem olduğundan da şüphe yok.

 8. Büyük adam ne diyor?
  “Sizden uzaklaşandan siz de uzaklaşırsanız, mesafe ikiye katlanır”.. bu mealde bir şeydi.. ve bir de “affedeceksiniz”.. diyordu.. kaç kere söyledi.. zamanında söylediklerini adam gibi yapmadık.. dua dedi, evrad dedi, kendini sıfırlama dedi.. diğergamlık dedi.. tevazu ve mahviyet dedi.. her gün dedi.. dinlemedik.. Allah bir zalim eliyle başımıza bunları verdi.. Şimdi de diyor ki “affedeceksini”.. Affedeceksiniz arkadaşlar.. kafanızdan hizmet prensibi uydurmayın.. ben de ihrac oldum.. hariçten gazel okumuyorum.. aynı dertten muzdaribim.. 7,5-15 yıl ile yargılanıyorum.. Bize bunu yapanlar bir gün “tallahi legad âserakallahu aleynâ” (Allah’a yemin olsun, Allah seni bize tercih etti) diyecek.. Biz de Yusuf (as) gibi affedeceğiz.. müfterilerimizi.. kardeş de olsalar.. müfterilerimizi affedeceğiz.. Mekkenin fethi günü Resulullah’ın dediği gibi, “izhebû ve entümü’t-tulekâ” (gidin, hepiniz serbestsiniz) diyeceğiz.. İslam budur.. hizmet İslam’dır.. ışığımız İslam’ın prensipleridir..bu prensiplerle hareket etmeyip, kin ve nefret biriktirip, o biriken kine ve nefrete göre amel edenler de savrulabilirler.. Hocaefendi ne demişti: “yahu biz size şunları şunları söylemiştik’ diyecekler; siz de onlara ‘biz öyle bir şey hatırlamıyoruz’ diyeceksiniz”.. “Affetmeye hazır olun” dememiş miydi.. bunlar orta yerde dururken, kendi nefretini pusula ittihaz edenler, yönlerini kaybetmeye mahkumdurlar.. Not: ben hayal dünyasında filan yaşamıyorum.. hadiselerin tam ortasında yaşıyorum.. sadece he’yi doğru okumaya çalışıyorum. Herkese tavsiye ederim.. beslenmenize dikkat edin.. ona kulak verin. Satır aralarını iyi okuyun.. iyi okuma yapanlar, bütün hadiseleri hayranlıkla seyredecek ve Allah bizimle alış veriş yapıyor diye lezzet bile alacaklardır.. var mısınız “dur biraz da benim ayaklarım Allah yolunda tozlansın” anlayışıyla olaylara bakmaya..

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin