Ekonomik OHAL geliyor; yetki Erdoğan’da: “İstediği firmaya el koyabilir, isteği gibi vergi alabilir”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan 40 ayrı kanunda değişiklik öngören 71 maddelik, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin iki maddesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a önemli yetki verildi.

T24’ün haberine göre, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 23. maddenin ekonomik OHAL olduğuna dikkat çekti.

“Torba Kanunun 23. Maddesiyle ekonomik OHAL getiriliyor. Her türlü firmalarla ilgili piyasayla ilgili işlem yapabilme yetkisi getiriliyor. Süre yönünden de sınır yok yetki yönünden de sınır yok. Her tür firmaya el koyabilir, isteği gibi vergi koyabilir, bunu hiçbir sınırı yok. Nasıl ki OHAL’de güvenlik gerekçesiyle her türlü hak ve hürriyete sınırlama getirilebiliyorsa, ekonomik anlamda da firmalara kişilere sınırla getirilebilecek.” dedi.

Teklifin, 4. Maddesiyle, Türk Hava Kurumu (THK) sivil havacılıkta görevli pilotlar ile personele yapılan aylık ücret ödemelerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

İlgili maddeler;

MADDE 4-5- Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına yönelik istisna, ücret istisnası olarak yeniden düzenleniyor. Bunlara yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisna oranını yüzde 100’e kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

MADDE 23– Kanunun 703 sayılı KHK ile daha önce mülga edilen 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kuruluyor. Komiteye üye kurum ve kuruluşlar ile komitenin çalışma usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenmesi öngörülüyor. Komitenin, finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için sistemik risklerin yönetilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacağı ifade ediliyor. Bu arada finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Komite tarafından tespiti hâlinde, alınması gereken tedbirleri Cumhurbaşkanı belirleyecek. Bütün kurum ve kuruluşlar da belirlenen bu tedbirleri derhâl uygulamakla sorumlu olacak. Teklifin 23’üncü maddesiyle de Finansal İstikrar Komitesinin, aynı kanunun ek 4 üncü maddesiyle daha önce kurulan Finansal İstikrar Komitesi kaldırılıyor.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin