Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu: İç borçlanma ve dış borçlanma yetkileri birleştirildi

Türkiye’nin dış borç stoku 453 milyar dolara yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir yapılanmaya giderek Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturdu. Böylece iç borçlanma ve dış borçlanma yetkileri birleştirildi. Daha önce ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.

Genel müdürlük, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, ayrıca ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.

Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı.

Kararnamede, Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

–Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine Bonosu ve diğer iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yömnetemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış mikarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü akit ve diğer işlemleri yürütmek.

–Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstürimanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak vebunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakeleri yürütmek

–Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finanasal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak

–İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün politika,ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak

–Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek

–Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

BİRİMLER İSTANBUL’A TAŞINDI

Reuters’a bilgi veren bir bakanlık yetkilisi, ilgili düzenlemenin ‘bir organizasyon değişikliği’ olduğunu belirterek, mevcutta iki farklı genel müdürlükte bulunan iç borçlanma ve dış borçlanma yapan birimlerin birleştirildiğini söyledi.

İlgili düzenlemeyle daha etkin bir yapının esas alındığını belirten yetkili, ilgili birimlerin İstanbul’a taşındığını, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırımcı ilişkilerinin de yeni kurulan Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün içine alındığını belirtti.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ 123 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası verilerine göre mart sonu itibariyle Türkiye’nin dış borç stoku 453,4 milyar dolara ulaştı. Kısa vadeli dış borç stoku ise 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 artarak 122,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4’ü dolar, yüzde 29,6’sı euro, yüzde 14,7’si TL ve yüzde 5,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin