Yazar Arşivi

Emine Eroğlu

[email protected]

Yorum | Emine Eroğlu “Ben yitirdim yolumu / Yolların günahı ne?” şarkısı münafıklar için bestelenmiş gibidir. Hep önde görünseler, camiye gittiklerinde ön safları doldursalar, Kâbe’yi …

YORUM | EMİNE EROĞLU “Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter.”         Süleyman Çelebi   İslam âlemini kocaman bir mescit olarak hayal edin. …

YORUM | EMİNE EROĞLU “Binasını, Allah’a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır; yoksa yapısını, yıkılmak üzere olan bir …

YORUM | EMİNE EROĞLU   “İyi bilesiniz ki Allah’ın velîlerine korku yoktur, onlar üzüntüye de uğramazlar. Velîler o kimselerdir ki O’na iman edip, emirlerine aykırı …

YORUM | EMİNE EROĞLU               Betül Seda Özcan’ın tertemiz hatırasına… Bediüzzaman, Müzemmil Suresi, on yedinci ayetteki “çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir …

YORUM | EMİNE EROĞLU Abbasi dönemi vezirlerinden Ahmed bin Hâlid kendisine, “Sana, Hazreti Peygamber’e (as) bile verilmeyen bir üstünlük bahşedilmiş!” diyen birine çıkışarak: “Eğer bu …

YORUM | EMİNE EROĞLU Câfer bin Ebû Talib’in Habeş Necaşîsi’nin huzurunda, muhacirleri temsilen yaptığı meşhur bir konuşma vardır. Bir belagat harikası olan o muhteşem hitapta …

YORUM | EMİNE EROĞLU   “Karşınızda duran şu koca çınar ağacını fil mi yıkar, karınca mı?” diye sordu gençlere, yaşlanmayan bilge. Soruyu “Fil mi kuvvetlidir, …

YORUM | EMİNE EROĞLU Eşrefoğlu Rumî’nin Müzekkin Nüfus’ta anlattığı meşhur bir menkıbe vardır: Yaşlı bir kadın ara sıra Nuh aleyhisselam’a biraz süt getirir ve “Yâ …

YORUM | EMİNE EROĞLU Annesi Hazreti Fatıma, Efendiler Efendisi’nin (aleyhisselâtü vesselâm) ardı sıra ruhunun ufkuna yürüdüğünde henüz 5-6 yaşlarında büyük yürekli küçük bir kız çocuğuydu …

YORUM | EMİNE EROĞLU Sana gülle dokunan ümid eder mi mağfiret Gonca-i gülşenserây-ı Mustafâ’sın (as) yâ Hüseyn Kethüdazade Arif Efendi      Kerbelâ, bela sarmalı demek… …

Yorum | Emine Eroğlu | @EmineEroglu111 Hocaefendi’yi okumanın bir tercih değil ihtiyaç olduğunu söyleyerek bitirmiştim “darbe”den bir hafta önce yayımlanan Yolun Kaderi’ne dair yazımı. “Dinlemek …