Yazar Arşivi

Emine Eroğlu

[email protected]

YORUM | EMİNE EROĞLU Eşrefoğlu Rumî’nin Müzekkin Nüfus’ta anlattığı meşhur bir menkıbe vardır: Yaşlı bir kadın ara sıra Nuh aleyhisselam’a biraz süt getirir ve “Yâ …

YORUM | EMİNE EROĞLU Annesi Hazreti Fatıma, Efendiler Efendisi’nin (aleyhisselâtü vesselâm) ardı sıra ruhunun ufkuna yürüdüğünde henüz 5-6 yaşlarında büyük yürekli küçük bir kız çocuğuydu …

YORUM | EMİNE EROĞLU Sana gülle dokunan ümid eder mi mağfiret Gonca-i gülşenserây-ı Mustafâ’sın (as) yâ Hüseyn Kethüdazade Arif Efendi      Kerbelâ, bela sarmalı demek… …

Yorum | Emine Eroğlu | @EmineEroglu111 Hocaefendi’yi okumanın bir tercih değil ihtiyaç olduğunu söyleyerek bitirmiştim “darbe”den bir hafta önce yayımlanan Yolun Kaderi’ne dair yazımı. “Dinlemek …

Yorum | Emine Eroğlu | [email protected] | @EmineEroglu111 İnsanın yaradılıştan getirdiği utanma duygusunu (haya-yı nefsî) yetiştiği çevrede yitirmişti bazıları. Bazıları aile terbiyesi bile görmemiş, imandan …

Yorum | Emine Eroğlu | [email protected] | @EmineEroglu111 “Gariplere müjdeler olsun” hitabının muhatapları onlar. Dünya onlara en çirkin yüzünü gösterip kendine küstürdü. Tek suçları “farklı” …

Yorum | Emine Eroğlu | [email protected] | @EmineEroglu111 Tâc marifet tâcıdır Sanma gayrı tâc ola Taklid ile tok olan Hakikatte aç ola Gaybî Sunullah Mademki …