Yönetmelik değişikliği: Çıplak arama gitti, detaylı arama geldi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayınlandı. Düzenlemedeki ‘çıplak arama’ ifadesinin yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirildi.

Başta Özlem Zengin ve Cahit Özkan olmak üzere iktidar temsilcileri, onlarca mağdur ve tanık beyanına rağmen cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Eski yönetmelikte yer alan ‘çıplak arama’ ifadesinin yerine ‘detaylı arama’ ifadesi getirildi. Çıplak arama yapılması kararının alınması için gereken ‘makul ve ciddi emarelerin varlığı’ şartına, ‘bunun başka bir suretle tespitinin olanaksız olması’ şartı da eklendi.

Yapılan değişiklikle, ‘detaylı arama’ düzenlemesi şu şekilde yeniden düzenlenmiş oldu:

“Hükümlünün üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir.”

“Detaylı arama” düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:

TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK VERİLECEK

Eski yönetmelikte yer alan “Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek şekilde ve kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” düzenlemesinin yerine “Detaylı arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve görevli dışında kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir” cümlesi getirildi. Ayrıca, “arama sırasında hükümlüye tek kullanımlık giyim önlüğü verilmesi” sağlandı. Arama sırasında, “görevli tarafından eldiven kullanılması” koşulu getirildi.

ARAMA YAPAN GÖREVLİNİN İMZASI GEREKECEK

Eski yönetmelikte yer alan ve “aramanın, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilmesini” öngören düzenlemenin yerine “aramanın mümkün olan en kısa süre içinde bitirilmesi ve işlemin tutanağa bağlanması” kuralı getirildi. Ayrıca, “tutanakta arama yapan görevliler ile hükümlünün imzasının bulunması ve hükümlünün imzadan kaçınması halinde bu durumun tutanağa geçirilmesi” düzenlemesi yapıldı.

İNSAN HAYSİYETİ VE UTANMA DUYGUSUNUN İHLAL EDİLMEMESİ ESASI

Eski yönetmelikteki “Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esastır” düzenlemesi ise genişletildi. Buna göre; “Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır. Bu kapsamda gerekli her türlü tedbir alınır” hükmü getirildi.

CEZAEVLERİNDE VEJETARYEN YEMEK İMKANI

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca, cezaevlerinde “vejetaryen beslenme tercihi” ile ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, “Rahatsızlığı bulunanlar veya vejetaryen gibi farklı beslenme tercihleri olan hükümlüler için uygun yemeklerin hazırlanması ile bu konularla ilgili diğer işlerin yerine getirilmesi” sağlandı.

Türkiye'de bu haberi engelsiz paylaşmak için aşağıdaki linki kopyalayınız👇

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin