Türkiye’nin ‘kavimler göçü’

SEMİH ARDIÇ

Dünya tarihinde 350-800 yılları arasında doğudan batıya insan göçünü ifade etmek için kullanılan Kavimler Göçü’nde kaç kişinin doğup büyüdüğü toprakları terk ettiği bilinmiyor. 

Dünya nüfusunun o devirde 400 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor ki, bu da halihazırda beş Türkiye’ye tekabül eder. 

TÜRKİYE’NİN KAVİMLER GÖÇÜ…

İşte o Türkiye’nin maruz kaldığı beşerî sermaye göçünün ne kadar hazin bir mahiyete büründüğü Kavimler Göçü’nden hareketle anlaşılabilir. 

İnsanlık tarihi boyunca baskı, zulüm, harpler, salgın hastalıklar, kuraklık ve tabiî afet gibi farklı sebeplerle nice insan yola düştü. Kimi yarı yolda, kimi menzile varır varmaz can verdi. Mezarları bile olmadı, olamadı. 

İnsanların elinde olmayan mücbir sebeplerle göç bir nebze kabul edilebilir. Umudu diri tutmak adına başka bir yerde hayatı idame ettirmek insanlığın inkişafına da vesile olmuştur…

BİR GÖÇ DAHA VAR Kİ!

Amma velâkin idarecilerin zorbalığı ya da bir kesimin diğer bir kesime tahakkümü yüzünden insanların vatanlarını geride bırakmak mecburiyetinde kalması insanlık adına utanç verici bir hâdisedir. 

Bizim inancımızda Hicret tam da göçün bu şekline tekabül ediyor. Bütün selefleri gibi peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sas) ve ashab-ı kiramının açtığı hicret yolu darda kalmış, inancı yüzünden baskı ve eziyete maruz kalmış her mümin için bir kurtuluş vesilesi oldu. 

Halihazırda Türkiye’de Hizmet Hareketi mensuplarına reva görülen eza ve cefa karşısında Hicret bir kere daha uçurumun kenarında tutunulan dal oldu. 

Bir beldede hak ve adaleti kendi ihtiras ve ikbali uğruna tarumar edenler varsa o belde yaşanılmaz hâle gelir. 

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇ

Bugün insanlığa karşı işlenen o büyük suçun adreslerinden biri de Türkiye. 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) fiilen devam ettirdiği Olağanüstü Hâl yüzünden insanlar işsiz, hukukî emniyetten mahrum ve ağır bir baskı altında. 

Hukuk devletinin üzerine beton atıldığı için istikbalden ümidini kesenler AKP Türkiye’sini terk ediyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni ilan ettiği göç rakamları bir kere daha teyit etti ki AKP Türkiye’sinde Kavimler Göçü’nün akabinde büyük göçlerin arasına girmeye namzet bir göç müşahede ediliyor. 

Yabancı diyarlara gitmeyi göze alanların sayısı mütemadiyen artıyor. 

SON İKİ SENEDE 577 BİN 558 KİŞİ TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ

2017 senesinde 253 bin 640 kişi Türkiye’den göç etmişti. Bir evvelki seneye göre yüzde 45 artmıştı göç. İlk sırada da 20-34 yaş arasındaki gençler yer almıştı.  

2018 yılında Türkiye’den yurt dışına göç edenlerin sayısı yüzde 27,7 artışla 323 bin 918’e ulaştı.

Türkiye’den göç eden 323 bin 918 kişinin yüzde 53,3’ünü erkekler, yüzde 46,7’sini kadınlar teşkil etti. İki sene zarfında ekseriyeti gençlerden müteşekkil 577 bin 558 kişi terk-i diyar eyledi. 

İLK SIRADA YİNE GENÇLER VAR

Yaş grupları açısından daha tablo daha vahim. Türkiye’yi terk edenler arasında ilk sırayı 20 ila 34 yaş arasındaki genç nüfus aldı. 

En fazla göç yüzde 15,7 ile 25-29 yaş grubunda müşahede edildi. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu takip etti.

113 bin 430 kişi ile İstanbul en fazla göç veren şehir oldu. İstanbul’u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir takip etti.

IRAK VE AFGANİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇ

Buna mukabil Türkiye’ye göç edenlerde ise ilk sırayı Iraklılar alırken, Irak’ı Afganistan, Suriye, Türkmenistan ve İran takip etti. 

Tablo Türkiye’nin elindeki en kıymetli sermayesini kaybettiğini gösteriyor. 

Türkiye’nin istikbali olan gençler ve dahi iyi eğitimli insanlar Amerika’da, Kanada’da, İngiltere’de, kıta Avrupa’sında garsonluk, pompacılık, pizza dağıtıcılığı yapmaya bile razı olmuşsa fazla söze ne hacet!

AKP’nin devr-i iktidarında Türkiye göçüyor… Memleket içten içe çöküyor… 

 

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin