Türkiye’de mal varlıklarına el konulanların hakkını aramak için izleyeceği yol haritası

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi mensubu binlerce kişinin mal varlıklarına el konuldu. Avukat Mehmet Reşat Bozkurt Hizmet Hareketi mensuplarına dönük davalarda; malvarlıklarına el koyma ve tedbir kararları ile ilgili genel bir yol haritası çıkardıklarını açıkladı.

Bozkurt, “Bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak olan başvuruya kadar uzanan uzun bir süreç olacağından ve her sürecin ayrı ayrı zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerinin bulunmasından dolayı itiraz edecek kişilerin bu durumu bilerek bu sürece başlamaları gerekmektedir.” uyarısında da bulundu.

“Umarım faydası olur. Süreçle ilgili sorular olursa her zamanki gibi dm den yazabilirsiniz.” diyen Bozkurt, mağdurların izleyeceği yol haritası tek tek sıraladı.

İşte o paylaşımlar;

Hizmet Hareketi mensuplarına dönük davalarda; Malvarlıklarına el koyma ve tedbir kararları ile ilgili genel bir yol haritası çıkardık. Umarım faydası olur. Süreçle ilgili sorular olursa her zamanki gibi dm den [email protected]

1-Uyarı: Kural olarak Mahkemeler ve İdari kurumlar tarafından Malvarlıklarına konulan tedbir kararları maliklere tebliğ edilmediğinden dolayı itiraz yoluna başvurmak için zamanaşımı sürelerinin işlemeyeceği kanaatindeyiz.

2- Karara yapılan itirazlar ve benzeri yazışmalar kararın öğrenildiği anlamına geleceği için de bu kez zamanaşımı süreleri işlemeye başlayacaktır.

3- Bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak olan başvuruya kadar uzanan uzun bir süreç olacağından ve her sürecin ayrı ayrı zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerinin bulunmasından dolayı itiraz edecek kişilerin bu durumu bilerek bu sürece başlamaları gerekmektedir.

4- Zira herhangi bir yerde durmak ya da zaman kaybetmek tüm hakların kaybedilmesine yol açabileceğinden dolayı sürecin kesintisiz olması gerekmektedir.

5- Tedbirin yasal dayanağının ve tedbiri koyan makamın tespit edilmesi.
Öncelikle malvarlığına koyulan tedbirin hangi makam tarafından ve hangi yasal dayanağa göre konulduğu tespiti önem arz ediyor.  El koyma ve tedbirler genel olarak iki yasal dayanağa göre yapılmaktadır.

6- Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu (CMK) 128. Maddesine göre konan tedbirler, bu kanuna göre; yargılamaya konu suçtan elde edilen malvarlıklarının yargılama sonucunda müsaderesi yani el konulacağı hüküm altına alınmıştır.

7- Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 20/A. Maddesine göre konun tedbirler; terör faaliyetleri sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarının uğramış olduğu zararların tazmini amacıyla şüpheli ve sanıklara ait malvarlıklarının devir ve temlikini veya bunlarla ilgili hak tesisini önlemek +

8- ya da tasarruf yetkisini kısıtlamak için şerh düşülmesine hakkındadır.

9- Tedbir koyan makam ve tedbirin yasal dayanağı;
• e-devlet uygulamasının tapu kayıtları bölümünün kısıtlamalar ve şerhler kısmından görülebilir.
•Tapu dairelerine giderek bizzat öğrenilebilir.
•Bankalara gidilip hesaba konun tedbirler hakkında gerekli bilgiler alınabilir.

10-  •Araçlar için Trafik Tescil Şubelerine gidilip tedbir hakkında bilgi alınabilir.
•Ayrıca dava dosyası olanlar dava dosyalarında tedbirlerle ilgili bilgileri görebilirler.

11- Tedbir ile ilgili bilgi istenirken hangi makam tarafından konulduğu ve hangi yasal dayanakla konulduğunun öğrenilmesi gerekmektedir. Sadece tedbiri koyan makamın öğrenilmesi, aşağıda izah edileceği üzere başlatılacak hukuki süreçler için yeterli değildir.

12- CMK 128 maddesine göre Sulh Ceza Hakimleri tarafından tedbir konulmuş olması ve henüz iddianame hazırlanmamış yani dava açılmamış olması halinde yapılacak itirazların öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine yapılması gerekmektedir.

13- Burada dikkate edilmesi gereken husus bu kararlar taraflara tebliğ edilmediği için dilekçe veren kişi öğrenme tarihi olarak en fazla 7 gün öncesine kadar bir tarih yazmalıdır.

14- Dava açılmış olması(iddianamenin mahkemeye sunulmuş olması) halinde, davanın görüldüğü Mahkeme esas kararla beraber el koyulan mallar ile ilgili de karar verecektir.Malların müsadere edilmesine karar verilmesi halinde istinaf ve temyiz yolları ile itiraz edilecektir.

15- Bu kararların da olumsuz olması halinde 30 gün içinde Anayasa Mahkemesi buradan da olumsuz karar çıkması halinde ise 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava yoluna başvurulacaktır.

16- Ayrıca yargılama devam ederken de yargılamanın yapıldığı Mahkemeden tedbirin kaldırılması talep edilebilir. Mahkemece bu talep reddedildiğinde bu karara da yine itiraz edilir, itiraz aynı Mahkemeye yapılmakla birlikte bir üst numaralı yahut en yakın Ağır Ceza Mahkemesince +

17- karara bağlanır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir. Bu karar aleyhine de 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine, buradan olumsuz karar alınması hainde de 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilir.

18- TMK 20/A maddesine göre Sulh Ceza Hakimleri tarafından tedbir konulmuş olması ve henüz soruşturma dosyasının savcılık aşamasında olup iddianame hazırlanmamış olması halinde, itirazların öğrenme tarihinden itibaren 7 gün içinde Sulh ceza hakimliğine yapılması gerekmektedir.

19- Burada da dikkate edilmesi gereken husus bu kararlar taraflara tebliğ edilmediği için dilekçe veren kişi öğrenme tarihi olarak en fazla 7 gün öncesine kadar bir tarih yazmalıdır.

20- Ceza davasının açılmış olması halinde ise dosyanın görüldüğü Ağır Ceza Mahkemesine verilmesi suretiyle kaldırılması talep edilmeli Mahkemece bu talep reddedildiğinde bu karara da yine itiraz edilir, itiraz aynı Mahkemeye yapılmakla birlikte bir üst numaralı yahut +

21- en yakın Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanır. İtiraz sonucu verilen karar kesindir. Bu karar aleyhine de 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine, buradan olumsuz karar alınması hainde de 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilir.

22- ÖNEMLİ!!! Bu maddeye göre tedbir konulmuş olması halinde madde gereğince 2 yıl içerisinde Hukuk Mahkemelerinde dava açılıp Mahkemece tedbirin devamı yönünde karar alınmaz ise, bu tedbirlerin kendiliğinden kalkacağı hükme bağlanmıştır.

23- Dolayısıyla tedbir kararının konulmasından itibaren iki yıl geçmiş ve herhangi bir Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açılmamış ve tedbir kararının devamı yönünde karar alınmamış olması durumunda doğrudan ilgili kuruma başvurulması gerekmektedir.

24- Kaldırma talepli dilekçeler önce kuruma kurumun kabul etmemesi halinde de eğer soruşturma tamamlanmamış ise kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine tamamlanmış olması halinde dosyanın görüldüğü Ağır Ceza Mahkemesine verilmesi suretiyle kaldırılması talep edilmelidir.

25- Kararın olumsuz olması halinde ise bu karar aleyhine de 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine, buradan olumsuz karar alınması hainde de 4 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilir.

26- Kurum tarafından verilecek red kararı idari bir tasarruf olduğundan, bu karara karşı yetkili idare mahkemesinde iptal davası da açılabilir.

27- Not: Aihm başvuru süresi 6 aydan 4 aya indirilmiş idi. Ancak henüz iki ülke onayı olmadığı için bu madde yürürlüğe girmemiştir. Şu anda yapılan başvurularda 6 aylık süre halen geçerlidir. Ancak ileride buna dikkat etmek gerekmektedir.

1 YORUM

  1. Uniform Commercial Code (UCC)
    Hukuk cu değilim yalnız araştırılmasında fayda görüyorum. Uluslararası ticaret kanunu

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin