AYM: Yasal dernek faaliyetlerine katılmak, terör örgütü üyeliğine delil olamaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) yasal bir derneğe üyeliğin, terör örgütüne üye olmanın delili olamayacağına yönelik çok önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ‘yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyette delil olarak kullanılmasının örgütlenme özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti. Yerel mahkemeler, Sosyalist Gençlik Derneği’nin (SGD) faaliyetlerine katılmanın ‘Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne’ üyeliğin delili olarak kabul etmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararına göre olay şöyle meydana geldi: 1985 doğumlu Hatay’da ikamet eden Ahmet Urhan hakkında 2006 yılında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle soruşturma’ başlatıldı. Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2008 tarihinde, Ahmet Urhan’ın terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyetine hükmetti, Yargıtay da 2014 yılında bu kararı onadı.

Urhan, aynı yıl AYM’ye başvuruda bulundu. “Yasalara uygun olarak kurulmuş ve yasalar çerçevesinde faaliyetlerine devam eden bir dernek olan SGD ile olan ilişkisinin ve kanunlara uygun olarak gerçekleşen bir toplantıya katılmasının terör örgütü üyeliği suçunun delili olarak değerlendirilemeyeceğini’ belirtti. Mahkûmiyetine gerekçe yapılan SGD’nin yasal bir örgütlenme olduğunu, kendisinin de bu yasal duruma dayanarak SGD’ye üye olduğunu, kaldı ki bu yapılanmanın bireysel başvuruda bulunduğu tarihe kadar kapatılmayıp varlığını devam ettirdiğini belirtti.

KİŞİSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VURGUSU

AYM, gerekçeli kararında kişilerin anayasal hak ve özgürlükler kapsamında kalan faaliyetlerinin terör örgütünün üyesi olmak suçundan verilen mahkûmiyet kararlarının delili olarak kullanılmasının temel haklar üzerinde caydırıcı etki yaratacağına dikkat çekti: “Gerekçeli karara göre, olayların yaşandığı tarihte SGD’nin yasal bir dernek olduğu hususu ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmektedir. Ancak ilk derece mahkemesi, bu örgütün MLKP terör örgütünün yasal zeminde faaliyet yürüten örgütü olduğunu ve doğrudan örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü ifade etmiştir. İlk derece mahkemesi, bu çıkarımı yaparken bu örgütün terör örgütü ile bağlantısı olduğu yönündeki Emniyet Genel Müdürlüğünün bir raporuna dayandığını belirtmiştir. Buna karşın ilk derece mahkemesi, bir örgütün hangi surette hem yasalar çerçevesinde faaliyette bulunmasının hem de terör örgütünün uzantısı olmasının mümkün olduğu hususunda tatminkâr bir açıklamada bulunmamış; bir diğer deyişle kararında ilgili ve yeterli bir gerekçeye yer vermemiştir.”
AYM, Anayasa’nın 33. maddesinde düzenlenen örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine ve bu ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin