Etiketli Yazılar

Osman Şahin

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Hocaefendi  “Belki Bir Gün Biz de Dirileceğiz” yazısında  şu önemli hususa vurgu yapmaktadır: “Bütün bu hususların yanında, bu yoldaki …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Hocaefendi, yazıları, telkinleri, sohbetleri ve diğer esbabın gerektirdiği hususlara riayet ederek fiili duada bulunurken, kavli olarak da sürekli olarak …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Umûmî musibet ekseriyetin hatasının neticesidir… Sunuhat’ta bahsedilen manevi bir mecliste, Üstad Hazretleri’ne sorulan bir soru ve cevabı şu şekildedir: …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Hizmet insanları, koruma refleksinin gereği olarak seçimlerde hükümete destek vermediler. İlk seçimde, iktidar partisi seçimleri kazandı. Sonraki seçimlerde de …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Kader risalesinde ele alındığı gibi, geçmişe kader, geleceğe ise cüz’i irade perspektifinden bakmak gerekmektedir. Hadiseler meydana gelmeden önce, öncelikle, …

Yorum | Prof. Dr. Osman Şahin Osmanlı Devleti hayatta iken, Üstad hazretleri, bozulan kalb-i umûmî, efkâr-ı âmme ve vicdan-ı umumînin tamirinin siyaset cereyanları ile olacağını …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Sünûhât Risalesi’nde, hakikatli bir rüyada, âlem-i İslâm’ın mukadderatını meşveret eden ruhanî bir meclis tarafından bu asrın hesabına Eski Said’den …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN O günün dünyasında, Osmanlı Devleti’nin bekâsına, ümmetin bekâsı olarak  bakılıyordu. Bu yüzden kardeş veya evlat katli kanunları, padişahlar ve …

Bediüzzaman’a göre Osmanlı…. YORUM  | Prof.Dr. OSMAN ŞAHİN Bediüzzaman Hazretleri, Osmanlı’dan bahsederken, hep alemi İslamın bayraktarı olarak ele almaktadır.  Beşinci Şua’ya aldığı bir hadisi şerifi …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Önceki yazıda bulunduğumuz zaman dilimine kadar müslümanların ekseriyetinde İslam’ın tekrar yeryüzünde hükümferma olması için kurulacak yeni bir İslam devletine …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN 17-25’le başlayan ve 15 Temmuz darbesi ile zirve yapan süreç öncesi, Osmanlı Devleti ile ilgili tenkitlerin ağırlığı sol görüşlü …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN İslam tarihinin her döneminde  zuhur eden zalimler karşısında gerçek ulü’l-emr olan hakikat kahramanları dik duruş sergilemiş ve hakkın müdafileri …