Kararnameler yap-boza döndü: Rektörlük için profesör şartı bir hafta sonra geri getirildi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için bir hafta önce çıkarılan 703 numaralı KHK’yla kaldırılan ‘rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı’ yeniden getirildi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre rektörler en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Kararname ile ÖSYM başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu.

Buna göre, başkanlığın karar organı olan ‘yönetim kurulu’, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. ÖSYM başkanı yönetim kurulunun da başkanı olacak.

ÖSYM yönetim kurulunun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, Yükseköğretim Kurulu’ndan bir temsilciden, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu’nca seçilen bir temsilciden oluşacak.

ÖSYM şirket kurabilecek

ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak.

Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı. ÖSYM başkanı kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç başkan yardımcısı atayacak.

Kopya skandalları ve soru hırsızlıkları iddialarıyla ilgili ÖSYM, şüpheli durumlarda eşdeğer sınav yapacak.

ÖSYM aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birden fazla sınav yapabilecek.

Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verecek.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi girin