Yazar Arşivi

Osman Sahin

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN İslam tarihinin her döneminde  zuhur eden zalimler karşısında gerçek ulü’l-emr olan hakikat kahramanları dik duruş sergilemiş ve hakkın müdafileri …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Dinimizde denge çok büyük öneme sahiptir. Hz. Muhammed (sav) ümmetini tavsif buyururken “ummeten vasatan” yani dengeli, ifrat ve tefritlerden uzak …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Cemel vakasında ashab efendilerimiz (r.anhüm)içtihat farklılıklarının bir sonucu olarak karşı karşıya gelmişlerdir. Hz. Ali (ra) adaleti mahza diyor ve …

KONUK YAZAR | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Günümüzde sık sık yapılan bazı yanlış kıyaslamaları ve genellemeleri ele almak istiyorum. Bazıları siyasal islamcıların İslam aleminde yol …

YORUM | Prof. Dr. OSMAN ŞAHİN Bediüzzaman hazretleri 25. Söz 3. Ziya’da kur’an ile felsefeyi karşılaştırırken şöyle bir misal vermektedir. Denizin içerisinde farklı farklı madenlerden …