Yazar Arşivi

Süleyman Sargın

[email protected]

Yorum | Süleymen Sargın Bu hafta, içinde bulunduğumuz Zilhicce’nin ilk on gününe dair bir şeyler yazmak niyetindeydim. Birkaç gün önce telefonuma gelen kısa bir not …

Yorum | Süleyman Sargın Hepimiz biliyor ve inanıyoruz ki Kur’an-ı Kerim en son kitaptır, Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de son peygamberdir. Kıyamete kadar ne …

Yorum | Süleyman Sargın Dilimize pelesenk olan ifadelerdendir: “İslam kolaylık dinidir” veya “Din kolaylıktır”. Doğrudur, Efendimiz’in “Din kolaylıktır” mealinde bir hadisi de var. Ancak kolaylıktan …

Yorum | Süleyman Sargın Acz, fakr ve zaaf olumsuz gibi görünseler de aslında insana sonsuz bir güç ve serveti elde ettirebilecek potansiyele sahiptirler. Yaşanan imtihanlar, …

Yorum | Süleyman Sargın Hayat hakikaten bir yolculuk; insan bu yolculukta halden hale, tecrübeden tecrübeye göç edip duruyor. Kabzların elinde kıvrandığı da oluyor, bastlarla yeni …

Yorum | Süleyman Sargın Ortaokul yıllarımdan beri hizmet insanlarının vefat haberleri hiç eksik olmadı. Üzerimde büyük emeği ve tesiri olan Memduh hocam daha ben ortaokul …

Yorum | Süleyman Sargın Bir hayat yaşıyoruz ki, herşey muamma, herşey iç içe düğüm. Zulümler, haksızlıklar, işkenceler ve vahşetin binbir çeşidi bu dünyanın günlük rutinlerinden. …

Yorum | Süleyman Sargın En çok yaptığımız hatalardan biri, Cenab-ı Allah’ın kâinattaki ve üzerimizdeki tasarruflarını tenkit etmek veya itiraz manasına gelebilecek şikâyetlerde bulunmak. Hiçbir mü’min …

HAZIRLAYAN | SÜLEYMAN SARGIN Bütün âlemleri yaratan ve ayakta tutan Rabbimiz’e, kâinatın zerrâtı adedince hamd ve şükür, Peygamberler Serveri Efendimiz’e, sair enbiya-i izâma, melâike-i kirama, …

Yorum | Süleyman Sargın Önemli fıkıh eserlerinden ”Mültekâ”nın şerhi Mecmaü’l-Enhur adlı eserin sahibi Muhammed b. Süleyman, “Damat Efendi” lakabıyla meşhur olmuştur. Sebebi de şudur, bu …

Yorum | Süleyman Sargın Cenab-ı Allah her birimize sayısız maddi ve manevi nimetler ihsan etti/ediyor. En önemlileri ise İman, istikamet, ihlas, sadakat, teslim, tevekkül gibi …

Yorum | Süleyman Sargın Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) sabah akşam dilinden düşürmediği ve bizlere de tavsiye ettiği kısa bir duası var: ”Allâhümme innî es’elüke’l-hüdâ …