Yazar Arşivi

Süleyman Sargın

[email protected]

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN İnsanın doğrulukla mazeret döktürme arasında imtihan olduğu durumlar olur. Doğruyu söylemenin bedelinin olduğu, mazeretle kurtulmanın ise zahiren kolay göründüğü durumlardır bunlar. …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Bediüzzaman, “Hazreti Muhammed’in (aleyhissalâtü vesselâm) bütün hayatında vahdaniyetten sonra en daimi davası ve müddeası ve esası ahirettir” der ve ilave eder, …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Merhum Mehmet Akif, 1918 yılında kaleme aldığı ve bugün bile tazeliğini koruyan “Umar mıydın” başlıklı sitemkâr şiirinde Müslümanların hâl-i pürmelâlini tasvir …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN 23 Mart 1960’ta ruhunun ufkuna yürüyen Üstad Bediüzzaman Hazretleri muhakkik bir âlimdir. İslam düşünce dünyasında benzerlerine az rastlanan işaret taşı mesabesindeki …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Faik Can müstearıyla 13 Temmuz 2017 tarihinde (yaklaşık sekiz ay önce) Tr724’te yazdığım bir yazıda geçen “süzme münafık” nitelemesi haklı olarak …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN İnsanın başına gelen her musibet büyük ölçüde onun hatalarındandır. “Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar (ihmal ve kusurlarınız) sebebiyledir.” (Şûrâ Sûresi, …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Bediüzzaman Hazretleri “Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenasi edilse, ezhân enelere dönüp etrafında gezerler.” buyuruyor. Yani insanın var oluş gayesine …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Amcası olmasına rağmen, Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) düşmanlığın sembolleşmiş ismidir Ebû Leheb… “Kazanma kuşağında kaybetmek nedir” diye sorulsa, herhalde …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Yezid, siyasi hırsların, yönetme arzularının ve iktidar şehvetinin insanı nasıl rezil ettiğinin en somut örneklerinden biri. Bütün Müslümanlarca lanetle anılan, İslam …

Yorum | Süleyman Sargın Hz. Yusuf, büyük bir peygamberin (Hz. Yakup) evinde, o peygamberin on iki oğlundan biri olarak dünyaya geldi. Peygamber evladı olmak, peygamber …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Mânânın maddeye feda edildiği bir dönemde yaşıyoruz. Materyalist eğitimin dayattığı dünyevileşmiş bakış açısı sebebiyle pek çokları için her şey maddeden ibaret …

YORUM | SÜLEYMAN SARGIN Dua kulun itibarıdır. Allah’la arasındaki en büyük sırdır. Dua eden insan kendi aczini, çaresizliğini, ihtiyacını ve aslında hiçbir şeye gücünün yetmediğini …