Yazar Arşivi

Serdar Efeoğlu

[email protected]

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde bir araştırma görevlisinin dört akademisyeni katletmesi önemli bir gündem oluşturdu. Olayın arka planından, katil asistanın …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu İttihatçılar 31 Mart Olayını haber aldıklarında bunu doğrudan Meşrutiyete karşı bir tepki olarak değerlendirerek hemen harekete geçtiler. Cemiyet, olayı eski …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu İttihatçılar 31 Mart’ı “irtica” hadisesi şeklinde yansıtarak günümüze kadar devam eden bir algı oluşturdular.  Olayın mahiyeti bugüne kadar tam olarak …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Türkiye tarihinde üzerinden yıllar geçtiği halde aydınlatılamamış pek çok olay bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Türk siyasi hayatında klişe bir “irtica” …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Çanakkale Muharebelerinin konum ve rütbe itibarıyla en önde gelen Türk komutanı Esat Paşa’dır. Ancak nedense ismi çok duyulmamış ve hep …

Yorum |  Dr. Serdar Efeoğlu Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda en büyük başarısı “Çanakkale Muharebeleri” oldu. Bu durum, zaferi farklı kesimlerin sahiplenmesine ve kendi kahramanını …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu 1980’lerin başında ilk defa Risale-i Nur kitaplarını gördüğümde çok şaşırmıştım. Kitapların bazılarının kapağında başka bir kitabın ismi yazmakta, içini açtığınızda …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Türkiye bugün zor bir süreçten geçiyor. On binlerce insan “uğursuz” 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgisi olmamasına rağmen KHK’larla ihraç ediliyor …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Türkiye’de en sık gündeme gelen konulardan birisi de Ege Adaları. Bazen ismini hiç duymadığımız bir adanın Yunanlılar tarafından işgal edildiğine …

Yorum | Serdar Efeoğlu Her iktidar basını kontrol altına almak ve yönlendirmek ister. Bunun için kanunî düzenlemelerle gazete ve televizyon kurmayı engelleyebilir veya yayınlarını yasaklayabilir. …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Bir uç beyliğinden doğan Osmanlılar, çok hızlı bir şekilde genişleyerek üç kıtada toprakları olan bir devlete dönüştüler. Devletin sınırları 16. …

Yorum | Dr. Serdar Efeoğlu Türkiye Afrin Harekâtı ile birlikte “bir savaş atmosferi” yaşıyor. Bir yandan da harekât Viyana kapılarına dayanmış Osmanlı ordusunun bir seferiymiş …