Ahmet Kurucan

Yazar Arşivi

Ahmet Kurucan

[email protected]

YORUM | AHMET KURUCAN Sahip olmak sözlüklere bakmaya bile ihtiyaç duymayacak ölçüde, duyulduğu ve okunduğu an zihinlerde hemen hemen aynı mananın çağırışım yaptığı bir kavram. …

YORUM | AHMET KURUCAN Yazı bana ait değil. Aşağıda okuyacağınız makalenin yazarı yazısına “Hazreti Ali’ye atfedilen bir hikâye, Sofizm ve Felsefe’ye dair” başlığını koymuş. Yıllarca …

YORUM | AHMET KURUCAN Okumaya başladığınız yazı hem eski hem de yeni. Eski, çünkü yazı genel muhtevası itibariyle 6 Haziran 2014’te Zaman gazetesinde yayınlandı. Yeni, …

YORUM | AHMET KURUCAN Böyle bir yazı başlığı olmaz, biliyorum. Başlıklar yazının muhtevasını yansıtmalı ama kısa olmalı. Genel kabul ve teamül bunun üzerine kuruludur. Fakat …

Yorum | Ahmet Kurucan 1985 yılında Ankara İlahiyat fakültesinden mezun oldum. Bir yıllığına tefsir, fıkıh, hadis ve kelam dersleri almak üzere Hocaefendi’nin yanına gittim. İlk …

YORUM | AHMET KURUCAN Kaldığımız yerden devam ediyorum. 2- Müslümanların Hukuku/şeriatının temel dayanakları elbette ve hiç şüphesiz Kur’an ile Hz. Peygamber’in (sas) söz ve eylemleridir. …

YORUM | AHMET KURUCAN “Fıkhı kafaya takmamalı” diyenlere karşılık, tam aksine “fıkhı kafaya takmak lazım” diyorum. Zira bizim asırlardan beri Müslümanlar olarak yaşadığımız problemlerin kökeninde …

Yorum | Ahmet Kurucan | [email protected] | @aKurucan Allah selamet versin Mümtaz’er Türköne’ye ait bir tespitti, mealen şu istikametteydi beyanları: “Bu dönem, Hayrettin Karaman gibi …